Søg

SU til ungdomsuddannelser 

Satsen for SU til ungdomsuddannelser afhænger af din alder, om du bor hjemme hos dine forældre eller er udeboende og har dispensation til udeboendesats, og hvornår du er startet på din uddannelse

Se satserne når du er:
18-19 år
20 år og derover

Du er 18-19 år

Hjemmeboende

I 2015 er beløbene:

Kroner per måned, hvis din uddannelse er startet før den 1. juli 2014 Kroner per måned, hvis du starter på en ny uddannelse den 1. juli 2014 eller senere
Grundsats (før skat):

1.307 kr.

916 kr.

Maksimalt tillæg til hjemmeboende,
afhængig af dine forældres indkomst (før skat):

1.628 kr.

1.628 kr.

Maksimum i alt (før skat):

2.935 kr.

2.544 kr.

 

Tillæg til grundsatsen (på baggrund af dine forældres indkomst)

Er du 18 eller 19 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du i nogle tilfælde få et tillæg til grundsatsen for SU. Størrelsen af tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år, og hvornår din uddannelse er startet.
SU efter forældreindkomst

Du er begyndt på din uddannelse før 1. juli 2014

Grænse for maksimalt tillæg (før skat)

322.629 kr.

SU-tillægget er helt væk (før skat) 688.504 kr.
Fradrag i dine forældres indkomst per år for hver søskende du har under 18 år 34.246 kr.

Det tillæg, du kan få ved siden af grundsatsen for SU, gradueres efter dine forældres samlede indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst er lavere end 322.629 kr. om året (i 2013). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst er højere end 688.504 kr. (i 2013) om året, hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. juli 2014.

Du er begyndt på din uddannelse den 1. juli 2014 eller senere

1. halvår 2015 2. halvår 2015
Grænse for maksimalt tillæg (før skat) 322.629 kr. 333.504 kr.
SU-tillægget er helt væk (før skat) 688.504 kr. 564.391 kr.
Fradrag i dine forældres indkomst per år for hver søskende du har under 18 år 34.246 kr. 34.246.kr.

Dine forældres indkomst

Udeboende med særlig godkendelse

Satser før skat for udeboende med særlig godkendelse (gælder uanset dato for studiestart)

Kroner per måned
Grundsats* (før skat):

3.786 kr.

Maksimalt tillæg afhængig af dine forældres indkomst (før skat):

2.117 kr.

Maksimum i alt (før skat):

5.903 kr.

* Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende - også selv om du er flyttet hjemmefra.

Bopæl og SU-satser (ungdomsuddannelser)

Tillæg til grundsatsen (på baggrund af dine forældres indkomst)

Er du 18 år eller 19 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du i nogle tilfælde få et tillæg til grundsatsen for SU. Størrelsen af tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år.
SU efter forældreindkomst

Grænse for maksimalt tillæg (før skat)

322.629 kr.

SU-tillægget er helt væk (før skat) 563.770 kr.
Fradrag i dine forældres indkomst per år for hver søskende du har under 18 år 34.246 kr.

 

Forælder på ungdomsuddannelse

Hvis du går på en ungdomsuddannelse og samtidig er forælder, får du tildelt SU uafhængig af dine forældres indkomst.

Bor du ikke sammen med dine forældre, skal du ikke søge om en særlig godkendelse for at få SU med udeboendesats. Du vil blive tildelt SU som udeboende, når du søger om det.

 

Du er 20 år eller derover

Hjemmeboende

Du er begyndt på din uddannelse før 1. juli 2014

Satsen er 2.935 kr. pr. måned før skat hele året.

Du er begyndt på din uddannelse den 1. juli 2014 eller senere

Hvis du er startet på en ny uddannelse den 1. juli 2014 eller senere er din SU-sats fra og med juli 2015 afhængig af dine forældres indkomst. Der er forskellige satser i første og andet halvår 2015.

1. halvår 2015 2. halvår 2015
Satserne er angivet i kroner per måned før skat

2.544 kr.

Grundsats 916 kr.
Maksimalt tillæg afhængig af dine forældres indkomst 1.628 kr.
Maksimum i alt 2.544 kr.

 

Tillæg til grundsatsen (på baggrund af dine forældres indkomst)

Hvis du er over 20 år, hjemmeboende og er startet på din ungdomsuddannelse den 1. juli 2014 eller senere kan du i nogle tilfælde få et tillæg til grundsatsen for SU. Størrelsen af tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år.
SU efter forældreindkomst

Udeboende

Satsen er 5.903 kr. pr. måned før skat hele året.

Hvornår betragter vi det som "ny uddannelse"

Som hovedregel kan du regne med, at du starter på det, vi definerer som en "ny uddannelse", når din uddannelse skifter navn.

Der er dog visse undtagelser: Starter du på et gymnasialt suppleringsforløb (GSK) betragtes det ikke som en "ny uddannelse". Skift fra erhvervsuddannelsernes grundforløb til enten Byggemontagetekniker, Webintegrator eller Sundhedsservicesekretær, betragtes heller ikke som en "ny uddannelse". Skifter du indgang på erhvervsuddannelsernes grundforløb, betragtes det kun som en "ny uddannelse", hvis du skifter fra et teknisk grundforløb til det merkantile grundforløb eller omvendt.

Du skal kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted, hvis du har spørgsmål til dette.