Søg

SU 

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig  

Du skal opfylde en række betingelser for at få SU. De fleste betingelser gælder for alle, der vil have SU, men på nogle få punkter er der forskel på reglerne.  

Søg SU

Du skal selv søge SU i minSU.  

Dit ansvar

Du har selv ansvar for, at de oplysninger, du giver til din SU-medarbejder og styrelsen er korrekte. Du skal derfor give os besked, hvis der sker ændringer, der vedrører din SU.

Dit ansvar

SU kort fortalt

Forudsætningerne for at du kan få SU er, at du går på en uddannelse og er økonomisk trængende. Det betyder for det første, at du skal opfylde en række betingelser og for det andet, at du ikke kan få SU, hvis du selv tjener nok penge til at klare dig gennem dit studium.  

Når du søger SU, vurderer vi, om du er berettiget til modtage SU-støtte. Er du det, får du din SU udbetalt en gang om måneden. Beløbets størrelse afhænger af, hvilken uddannelse du tager, hvor du bor (ude- eller hjemmeboende), og hvor gammel du er.
Du skal betale skat af din SU, og den trækker vi, inden vi udbetaler støtten til dig. Når året er gået, kontrollerer vi, om du har tjent for meget (overskredet dit fribeløb). Har du det, skal du betale noget af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.


 Fakta

Det vi her på sitet kalder SU, hedder i SU-loven 'SU-stipendium'. I SU-loven dækker begrebet 'SU' både over stipendium, SU-lån og slutlån.

 Vær opmærksom på

Du kan i visse situationer få forskellige former for særlig støtte ved siden af din SU.

Særlig støtte

 Værd at vide

Vi sender din støttemeddelelse og andre SU-breve til din digitale postkasse/e-Boks.

Læs om digital post

minSU

Brug minSU
Alt, der har med SU at gøre, foregår i minSU minSU