Søg

Betingelser 

Vil du have SU, skal du og din uddannelse opfylde en række betingelser. Derudover skal du være opmærksom på hvilken type af uddannelse, du læser på

Nogle af betingelserne knytter sig til den uddannelse, du læser:

SU til ungdomsuddannelser - for eksempel de gymnasiale uddannelser STX, HHX, HTX og HF
SU til videregående uddannelser - for eksempel universitets- og læreruddannelse

Betingelser for at få SU

Hvis du vil have SU, skal du:

Derudover må du ikke:

  • modtage anden offentlig støtte til dine leveomkostninger 
  • tjene for meget ved siden af din SU. Du må højst tjene et vist beløb (dit fribeløb) ved siden af din SU. Tjener du mere end dette beløb, skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.

    Så meget må du tjene

 

 

Værd at vide

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst en måned, før du ønsker SU fra.

Undtagelse: SU til udlandet og udenlandske statsborgere
Søger du SU til udlandet eller er du udenlandsk statsborger, kan du søge SU i minSU, tre måneder før du kan få SU fra. Du kan i disse tilfælde søge, selv om du endnu ikke er optaget på din uddannelse.

Se også

Eksterne links

Fakta

Du kan ikke få SU, hvis du aftjener værnepligt.