Søg

Lønnet praktik og dobbeltklip 

Går du på en videregående uddannelse, hvor der er praktikperioder med løn, kan du ikke få SU i praktikperioden, men du kan få dobbeltklip i måneden inden første lønnede praktikperiode

Skal du i praktik med løn som del af din videregående uddannelse, kan du få dobbelt SU og SU-lån i måneden op til den første lønnede praktikperiode, hvis din lønnede praktik er bagudlønnet.  Den dobbelte SU får du til at dække den måned, hvor du ellers ikke ville få nogle penge (din SU er forudbetalt, og din praktikperiode er bagudbetalt).

Du kan ikke overføre måneden med dobbelt SU til en senere pratikperiode, heller ikke selv om den også er bagudlønnet.  

Du betaler dobbeltklippet

Måneden med dobbelt SU er ikke en ekstra måneds SU, du får. Det dobbelte klip modregnes i den SU, du har sparet op i løbet af din uddannelse, hvis du har valgt en eller flere måneders SU fra. Har du ikke sparet SU op tidligere i uddannelsen, får du ikke SU i den første måned efter den sidste lønnede praktikperiode. 

 

 Værd at vide

Du søger om dobbeltklip i forbindelse med din første lønnede praktik i minSU.