Søg

Slutlån 

Du kan vælge at tage et slutlån i de sidste 12 - og i nogle tilfælde 24 - måneder af din videregående uddannelse, hvis du har brugt al din SU

For at få slutlån skal du gå på en videregående uddannelse og have brugt al den SU, du kan få til uddannelsen. Om du kan få slutlån i 12 eller 24 måneder afhænger af, om du har fået SU til uddannelsens normerede tid og 12 ekstra klip, eller om du kun har fået SU til uddannelsens normerede tid.

Slutlån i 12 måneder

  • Har du fået SU til uddannelsens normerede tid og 12 ekstra klip (det kan for eksempel være af din bacheloruddannelse og din kandidatuddannelse), og har du maksimalt 12 måneder tilbage af din uddannelse, kan du få slutlån i 12 måneder 
  • Dit uddannelsessted skal kunne bekræfte, at du kan gøre din uddannelse færdig inden for 12 måneder (det vurderer dit uddannelsessted, når de modtager din ansøgning).

Slutlån i 24 måneder

  • Har du kun ret til SU til uddannelsens normerede tid, kan du vælge at tage slutlån i de sidste 24 måneder af uddannelsen. 
  • Dit uddannelsessted skal kunne bekræfte, at du kan gøre din uddannelse færdig inden for 24 måneder.
Satsen for slutlån

Forbrug af slutlån

Du kan maksimalt få slutlån i 12 - og nogle tilfælde 24 - måneder. Hvis du for eksempel får fire måneders slutlån på din bacheloruddannelse, kan du maksimalt få otte måneders slutlån på din kandidatuddannelse.

Sådan søger du

Du søger slutlån i minSU.

Du kan tidligst få slutlån fra den måned, hvor du har søgt om at få det.

Udbetaling og låneplan

Når du er blevet tildelt slutlån, får du en låneplan i minSU. Vi kan ikke udbetale dit slutlån, før du i minSU har godkendt din låneplan og accepteret betingelserne for lånet.   

Du får udbetalt slutlån i hele månedlige rater. I låneplanen har du mulighed for at til- og fravælge slutlån i de enkelte måneder. 

Tilbagebetaling og slutlån

Når slutlånet er udbetalt bliver det overført til Statens Administration, der står for administration, forrentning og tilbagebetaling. Renterne på et slutlån er de samme som renterne på et almindeligt SU-lån.  

Handicaptillæg og slutlån

Du kan godt få handicaptillæg samtidig med, at du får slutlån.

Forsørgertillæg og slutlån

Du kan godt få forsørgertillæg samtidig med, at du får slutlån.  

Slutlån og fribeløb

I de måneder, du vælger at tage et slutlån, må du tjene det, der svarer til det laveste fribeløb. Får du bare en måneds slutlån, er der en grænse for, hvor meget du må tjene hele året.  

 

 Fakta

Kun i særlige tilfælde kan du få forlænget dit slutlån. Det gælder, hvis du bliver forsinket på grund af sygdom eller andre særlige forhold, der gør dig studieinaktiv. Det er en betingelse, at du er blevet forsinket i en periode, hvor du har fået slutlån.  

Du søger om forlængelse i minSU.