Søg

Renter på dit SU-lån 

Der løber renter på dit SU-lån

Der løber renter på dit SU-lån lige indtil den dag, lånet er tilbagebetalt. Det vil sige både mens du læser, og når du er færdig med uddannelsen. Du betaler også rente af de renter, der er lagt oven i lånet i tidens løb.  

Renten under og efter uddannelse

Renten på SU-lån er 4 procent om året mens du læser.  

Når du er færdig med din uddannelse, forrentes din gæld efter diskontoen plus et tillæg (på højst 1 procent) eller minus et fradrag. Tillægget/fradraget fastsættes hvert år på finansloven.  

Statens Administration besvarer dine spørgsmål

Du kan henvende dig til Statens Administration, hvis du har spørgsmål vedrørende renter på dit SU-lån.

 

 Værd at vide ‭[2]‬

Diskontoen er en rentesats som løbende fastsættes af Nationalbanken. Ændringer i diskontoen får virkning fra den 1. i måneden efter ændringen. Ændrer Nationalbanken eksempelvis diskontoen den 27. oktober, vil den nye renteprocent gælde fra 1. november.

 Værd at vide ‭[1]‬

Du kan normalt først trække renter på SU-lån og slutlån fra på selvangivelsen, når du er begyndt at betale lånet tilbage.

SKAT