Søg

Du får barn på en videregående uddannelse 

Du kan få ekstra SU, hvis du får barn, mens du går på en videregående uddannelse

Hvis du får barn under en videregående uddannelse, kan du få ekstra SU (fødselsklip) – også selv om du har brugt alle dine almindelige SU-klip.

For at få ekstra SU må du ikke være erklæret studieinaktiv i måneden inden, vi udbetaler pengene. For eksempel skal du være studieaktiv i april for at få ekstra SU i maj. Derimod behøver du ikke være studieaktiv i den periode, hvor du får den ekstra SU udbetalt – men du må gerne.

Du kan ikke få ekstra SU udbetalt samtidig med, at du:

Du skal være mor

Hvis du bliver mor, mens du går på en videregående uddannelse, kan du:

 • få 12 måneders ekstra SU (12 ekstra klip)
 • tidligst søge om ekstra SU tre måneder før terminsdatoen 
 • få den ekstra SU udbetalt fra to måneder før terminsdatoen 
 • selv bestemme hvornår i den uddannelse, du har fået barnet, du vil have den ekstra SU udbetalt
 • udbetalt den ekstra SU på tre forskellige måder
 • vælge at overføre op til seks måneder af de 12 måneders ekstra SU du har til rådighed til barnets far. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at få SU (barnets far kan ikke overføre ekstra SU til dig)

Du skal aflevere dokumentation i form af en vandrejournal. 

Du skal være far

Hvis du bliver far, mens du går på en videregående uddannelse, kan:

 • du få seks måneders ekstra SU (seks ekstra klip)
 • du kan tidligst søge en måned før du vil have din ekstra SU udbetalt
 • du får tidligst udbetalt den ekstra SU fra den måned, du får barnet
 • du selv bestemme hvornår i den uddannelse, du har fået barnet under, du vil have den ekstra SU udbetalt
 • du få udbetalt den ekstra SU på tre forskellige måder
 • barnets mor overføre op til seks måneder af de 12 måneders ekstra SU hun har til rådighed til dig. Gør hun det, har du 12 måneders ekstra SU. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at få SU (du kan ikke overføre noget af din ekstra SU til barnets mor)

Du skal aflevere dokumentation i form af en kopi af fødselsattesten på dit uddannelsessted. Står dit navn ikke på fødselsattesten, skal du tillige vedlægge en kopi af faderskabserklæring eller omsorgs- eller ansvarserklæring med myndighedspåtegning. Er du gift med moren, kan du også dokumentere det forventede faderskab ved at vedlægge en kopi af vandrejournal og vielsesattest.

Kun under samme uddannelse

Du skal bruge den ekstra SU i den uddannelse, du er i gang med, når du får barnet. Det vil sige inden, du afbryder eller afslutter uddannelsen. Du kan ikke overføre den ekstra SU til en ny uddannelse, heller ikke fra en bachelor til en kandidatuddannelse.

Hvis du skifter til en ny uddannelse, for eksempel fra en bachelor- til en kandidatuddannelse, har du imidlertid mulighed for at søge ekstra SU på samme vilkår, som hvis du får barn inden, du starter på en videregående uddannelse.

 

Værd at vide

SU udbetales forud og kan tidligst udbetales fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgningen er modtaget i minSU – det gælder også fødselsklip. SU kan ikke tildeles med tilbagevirkende kraft.

Fakta

Du kan ikke modtage tillæg til forsørgere, samtidig med at du får udbetalt fødselsklip.

Sådan søger du

Du søger ekstra SU via
minSU

Du skal aflevere dokumentation i form af vandrejournal, fødselsattest eller faderskabserklæring (læs mere i minSU).