Søg

Handicaptillæg 

Læser du på en videregående uddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der giver dig meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage dig et erhvervsarbejde, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU

For at få handicaptillægget, skal du både opfylde de almene betingelser for at få SU og nogle særlige betingelser, der knytter sig til handicaptillæget.

For at få handicaptillæg skal du:

  • have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør dig nærmest ude af stand til at påtage dig et studiejob
  • modtage SU eller slutlån
  • gå på en videregående uddannelse

At du skal opfylde de almene betingelser for at få SU betyder, at du er omfattet af de samme regler som andre studerende, også for eksempel kravet om studieaktivitet

Vær opmærksom på, at hvis du er i stand til at arbejde 5-6 timer om ugen eller fuld tid 5-6 uger i årets ferier eller undervisningsfri perioder, er du som udgangspunkt ikke berettiget til handicaptillæg.

For at berettige til handicaptillæg skal din lidelse medføre en betydelig funktionsnedsættelse. Der kan for eksempel være tale om svær leddegigt, fremskreden dissemineret sklerose, psykiske vanskeligheder inden for det skizofrene spektrum eller svær og langvarig depression.

Din lidelse skal være lægeligt dokumenteret. Du vil for eksempel ikke være berettiget til handicaptillæg på grund af smerter i bevægeapparatet (ryg, arme eller ben), uden at der findes en årsag til dine gener. Du vil heller ikke være berettiget til handicaptillæg, hvis du har eller tidligere har haft en psykisk lidelse som for eksempel depression  eller angst, hvor der ikke længere er svære symptomer.

Du må tjene mindre

Når du modtager handicaptillægget, bliver dit fribeløb sat ned. Du får nedsat fribeløb, fordi handicaptillægget kompenserer for det beløb, du kunne have tjent, hvis du ikke havde funktionsnedsættelsen. Fribeløbet er til studerende, der får legater, børnepension eller renteindtægter. Det nedsatte fribeløb giver også i særlige tilfælde den studerende mulighed for at afprøve sin erhvervsevne, og derved have en yderst begrænset lønindkomst.

 

Eventuel fornyet vurdering

Vi kan genoptage din ansøgning om handicaptillæg og stoppe udbetalingen af tillæg, hvis du får et studiejob, hvis du tjener over det nedsatte fribeløb, eller hvis der er andre oplysninger, som tyder på, at din erhvervsevne ikke længere er meget betydeligt nedsat.

Se også

Værd at vide

Læs om ydelsen specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS