Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Ønsker du, at andre personer kan foretage digital selvbetjening på dine vegne (det vil sige søge eller ændre SU og lån for dig) eller varetage øvrige dele af din sag, skal du give dem en fuldmagt

Du kan give fuldmagt til, at en anden på dine vegne kan:

 1. varetage hele eller dele af din sag (det der ikke omhandler at søge eller ændre SU og/eller lån). Du skal sende en fuldmagt med brev eller via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks eller via din netbank
 2. søge og ændre SU og eventuelle tillæg i minSU. Du skal give en fuldmagt digitalt
 3. søge og ændre lån i minSU. Du skal give en fuldmagt digitalt.

Du kan give en eller flere fuldmagter efter behov:

1. Fuldmagt til at varetage hele eller dele af din sag

Når du giver fuldmagt til, at andre kan varetage hele eller dele af din sag, giver du fuldmagt til at lade dig repræsentere i forhold til hele eller dele af dét i din SU-sag, der ikke vedrører ansøgning eller ændring af SU, tillæg eller lån. Det kan for eksempel være kontakten med os om din uddannelse og studieaktivitet i udlandet, lægelige udtalelser i forbindelse med handicaptillæg eller en klagesag.

Du giver fuldmagt til at varetage hele eller dele af din sag pr. brev eller via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks eller via din netbank.

Breve, som udarbejdet manuelt i styrelsen, sendes som Digital Post direkte til fuldmagtshaver.

Sådan giver du fuldmagt til at varetage hele eller dele af din sag

Du kan enten selv udforme en fuldmagt til at varetage hele eller dele af din sag, eller du kan bruge en af vores skabeloner:

En fuldmagt er kun gyldig, hvis den opfylder følgende krav:

 • På fuldmagten skal der stå navn, cpr-nummer og oplysninger om mail- og bopælsadresse på den person, du giver fuldmagt til.
 • Det bør fremgå tydeligt af fuldmagten, hvilke dele af din sag/vores sagsbehandling du vil give en anden fuldmagt til. Du kan også skrive, hvor længe den skal være gyldig – ellers gælder den, til du trækker den tilbage.
 • Fuldmagten skal være et dokument, der er originalt underskrevet. Det kan være et papir med din originale underskrift sendt som brevpost. Det kan også være en fuldmagt sendt direkte via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks eller via din netbank.

I visse tilfælde kræver vi ikke en skriftlig fuldmagt som dokumentation for partsrepræsentationen. Som udgangspunkt kræver vi for eksempel ikke fuldmagt fra advokater eller revisorer, fordi deres professionelle virke netop er at fungere som partsrepræsentant (stillingsfuldmagt). Har vi alligevel brug for en skriftlig fuldmagt, vil vi kontakte dig efterfølgende.

Sådan sender du fuldmagten

Du kan sende fuldmagten til os som sikker post via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks eller via din netbank, hvor du identificeres via dit NemID. Du kan også sende fuldmagten med brevpost, hvor du skal skrive under i hånden. Du kan ikke sende en fuldmagt i kopi eller via almindelig mail eller fax, da det ikke garanterer din identitet.

Hvis du sender som sikker post via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks eller netbank:

 • Log ind med dit NemID
 • Vælg "ny post"
 • Klik på "Vælg modtager"
 • Under "Vælg modtager fra kategori" skal du vælge "Stat"
 • Klik på ”Vælg”
 • Klik på "+" ved "Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte"
 • Vælg emne på menuen, der åbnes.

Hvis du sender med brevpost:

 • Underskriv fuldmagten, også hvis den er udfyldt elektronisk og printet
 • Send til:

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Bredgade 43
1260 København K.

Du kan når som helst tilbagekalde eller forlænge fuldmagten ved at skrive til os med brevpost eller via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks eller via din netbank.

2. Fuldmagt til SU og eventuelle tillæg

Når du giver fuldmagt til, at andre kan søge og ændre SU (stipendiet) og eventuelle tillæg (handicaptillæg, SU til forældre, udlandsstipendium mv.) for dig i minSU, får fuldmagtshaveren adgang til alle funktioner, der vedrører din SU og tillæg. Fuldmagtshaveren kan derefter handle på dine vegne – altså søge, ændre og afmelde din SU og tillæg. Fuldmagtshaveren kan også se alle de personlige oplysninger, der ligger i minSU så som tidligere uddannelser, dine kontaktoplysninger, oplysninger fra SKAT, tilbagebetalingskrav med mere. Selv om denne fuldmagt ikke omhandler lån, kan dén, du giver fuldmagt til, også se oplysninger om dine eventuelle lån.

Du vil altid selv kunne se dine oplysninger i minSU – også selv om du har afgivet fuldmagt.

Du giver fuldmagt til SU og tillæg via digital fuldmagt.

Sådan giver du fuldmagt til SU og tillæg

På borger.dk kan du underskrive en fuldmagt med dit NemID. Det kræver, at den, du giver fuldmagt, også har NemID:

 • Gå ind på borger.dk på siden Samfund og rettigheder > Fuldmagt og log ind med NemID
 • Klik på Start-knappen under "Se og giv digital fuldmagt" og følg vejledningen på borger.dk

Du kan når som helst tilbagekalde eller forlænge fuldmagten efter samme fremgangsmåde på borger.dk.

3. Fuldmagt til lån

Når du giver fuldmagt til, at andre kan søge og ændre SU-lån, udlandsstudielån eller slutlån i minSU, får fuldmagtshaveren adgang til alle funktioner, der vedrører lån. Fuldmagtshaveren kan derefter handle på dine vegne. Fuldmagtshaver kan søge SU-lån, udlandsstudielån og slutlån samt godkende din låneplan, hvorefter der er optaget et lån i dit navn. Du hæfter for lånet. Fuldmagtshaveren kan også se alle de personlige oplysninger, der ligger i minSU så som tidligere uddannelser, dine kontaktoplysninger, oplysninger fra SKAT, tilbagebetalingskrav med mere. Selv om denne fuldmagt ikke omhandler SU og tillæg, kan dén du giver fuldmagt til også se oplysninger om din SU og dine eventuelle tillæg.

Du vil altid selv kunne se dine oplysninger i minSU – også selv om du har afgivet fuldmagt.

Du giver fuldmagt til lån via digital fuldmagt.

Sådan giver du fuldmagt til lån

På borger.dk kan du underskrive en fuldmagt med dit NemID. Det kræver, at den, du giver fuldmagt, også har NemID:

 • Gå ind på borger.dk på siden Samfund og rettigheder > Fuldmagt og log ind med NemID
 • Klik på Start-knappen under "Se og giv digital fuldmagt" og følg vejledningen på borger.dk

Du kan når som helst tilbagekalde eller forlænge fuldmagten efter samme fremgangsmåde på borger.dk.

Digitale breve om din SU-sag

Visse typer breve (for eksempel støttemeddelelser) sender vi som Digital Post både til din og fuldmagtshavers e-Boks. Du skal være opmærksom på, at brevene sendes til alle de personer/virksomheder, som du har givet fuldmagt til, og det gælder uanset, om du har givet fuldmagt til SU eller lån.

Spørgsmål

Hvis du studerer på en uddannelse i Danmark, kan du få vejledning på dit uddannelsessted – se mere under Kontakt.