Print Læs højt

17. juni 2019 kl. 08:20
Lørdag den 22. juni 2019 vil minSU være lukket det meste af dagen (fra klokken 9:00 og frem) på grund af systemopdateringer.

Søg Menu
Luk
05. juli 2016

Styrelsen ændrer praksis, så studerende, der er bevilget botilbud efter servicelovens kapitel 20, herunder § 107, fremover kan få SU, hvis de opfylder de generelle betingelser. Her på su.dk er dette nævnt under overskriften ”Ydelser der ikke udelukker SU” på denne side.

Unge anbragt uden for hjemmet som led i efterværn (Servicelovens § 76) får fortsat anden offentlig støtte, der udelukker SU.

Det er kommunerne, der træffer afgørelse om anbringelse uden for hjemmet som led i efterværn (Servicelovens § 76) og som tilbyder botilbud efter servicelovens kapitel 20, herunder § 107. Er du i tvivl om, om du er omfattet af disse regler, skal du kontakte din kommune.