Print Læs højt

17. juni 2019 kl. 08:20
Lørdag den 22. juni 2019 vil minSU være lukket det meste af dagen (fra klokken 9:00 og frem) på grund af systemopdateringer.

Søg Menu
Luk

Du kan optage et SU-lån, hvis du modtager SU

Nyt år - ny låneplan

Du kan vælge at tage et SU-lån, mens du er under uddannelse. For at få lånet skal du modtage SU. Det betyder, at du ikke kan få SU-lån i måneder, hvor du for eksempel holder orlov eller har valgt din SU fra.  

Sådan søger du SU-lån

Du søger SU-lån i minSU ad to omgange. Først søger du SU-lån i minSU. Når du er tildelt lånet, får du besked som Digital Post via borger.dk/i e-Boks 1-2 uger efter. Du skal derefter igen ind i minSU, for at udfylde og godkende din låneplan. Du får først lånet udbetalt, når du har godkendt din låneplan og accepteret betingelserne for lånet. Lånet udbetales typisk 1-2 uger efter, du har godkendt din låneplan.

Illustration der viser, hvordan man først søger SU-lån, derefter får en meddelelse i e-Boks og til sidst skal godkende sin låneplan.

Lån efter behov

Når du har søgt og er blevet tildelt lånet, skal du godkende din låneplan i minSU for at få lånet udbetalt. Vi tildeler dig SU-lån for et år ad gangen. Du afgør selv, hvilke måneder du vil have lånet, og hvor meget du vil have udbetalt hver måned (der er dog stadig en maksimumgrænse). Du kan således nøjes med at låne det, du reelt har brug for og på den måde holde din gæld nede. Læs pjecen Tænk før du låner

De beløb, du ikke får udbetalt, bliver ikke forrentet, men bliver stående til din disposition til en eventuel senere udbetaling samme år.

Ny låneplan hvert år

Du skal kun søge, hvis du i løbet af det foregående år ikke har fået SU-lån. Hvis du i løbet af det foregående år har fået SU-lån, bliver du automatisk tilbudt lån igen året efter. Ønsker du ikke at forlænge lånet, skal du blot lade være med at godkende din låneplan i minSU. 

Lån med tilbagevirkende kraft

Du kan søge SU-lån med tilbagevirkende kraft for de måneder i året, hvor du har modtaget SU (til din nuværende uddannelse og på samme uddannelsessted). For eksempel kan du i maj inden for samme år søge om lån tilbage fra januar.

Du kan ikke søge slutlån eller supplerende lån for forsørgere med tilbagevirkende kraft. Starter du på en kandidatuddannelse, inden du har afsluttet din bachelor, kan du dog kun få udbetalt SU-lån til de måneder, der ligger efter du startede på kandidatuddannelsen, med mindre du har søgt og fået tildelt lån specifikt til bacheloruddannelsen, inden du startede på kandidatuddannelsen.

Tilbagebetaling

Du skal betale SU-lånet tilbage til Udbetaling Danmark, Studiegæld, når du er færdig med din uddannelse. Der løber renter på lånet, mens du læser, og indtil lånet er betalt tilbage.