Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan tage SU-lån, hvis du modtager SU

Du kan vælge at tage et SU-lån, mens du er under uddannelse. For at få lånet skal du modtage SU. Det betyder, at du ikke kan få SU-lån i måneder, hvor du for eksempel holder orlov eller har valgt din SU fra.  

Sådan søger du

Du søger SU-lån via minSU.

Først søger du SU-lån i minSU

Når du er blevet tildelt lånet, får du besked som Digital Post via borger.dk/i e-Boks. Når du har fået besked om, at du har fået lånet, skal du igen ind i minSU, for at udfylde og godkende din låneplan (du får først lånet udbetalt, når du har godkendt din låneplan og accepteret betingelserne for lånet).
Du skal kun søge, hvis du i løbet af det foregående år ikke har fået SU-lån. Hvis du i løbet af det foregående år har fået SU-lån, bliver du automatisk tilbudt lån igen året efter. Ønsker du ikke at forlænge lånet, skal du blot lade være med at godkende din låneplan i minSU. 

Låneplan - lån efter behov

Når du har søgt og er blevet tildelt lånet, skal du i minSU godkende din låneplan for at få lånet udbetalt.

Vi tildeler dig SU-lån for et år ad gangen. Du afgør selv, hvilke måneder du vil have lånet, og hvor meget du vil have udbetalt hver måned (der er dog stadig en maksimumgrænse). Du kan således nøjes med at låne det, du reelt har brug for og på den måde holde din gæld nede.

Læs pjecen Tænk før du låner

De beløb, du ikke får udbetalt, bliver ikke forrentet, men bliver stående til din disposition til en eventuel senere udbetaling samme år.

Lån med tilbagevirkende kraft

Du kan, fra 2010, søge SU-lån med tilbagevirkende kraft for de måneder i året, hvor du har modtaget SU (til din nuværende uddannelse og på samme uddannelsessted). For eksempel kan du i maj inden for samme år søge om lån tilbage fra januar.
Du kan ikke få slutlån eller supplerende lån for forsørgere med tilbagevirkende kraft.

Tilbagebetaling

Du skal betale SU-lånet tilbage til Statens Administration, når du er færdig med din uddannelse. Der løber renter på lånet, mens du læser, og indtil lånet er betalt tilbage.