Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan få forhøjet dit SU-lån, hvis du er forsørger, eller hvis du får SU afhængigt af dine forældres indkomst

Der er to muligheder for at få forhøjet SU-lån:

  • du  får SU afhængigt af dine forældres indkomst og får ikke den maksimale SU 
  • du er forsørger (supplerende SU-lån)

Forhøjet SU-lån hvis du får SU afhængigt af dine forældres indkomst

Du kan vælge at få forhøjet dit SU-lån, hvis du:

  • får SU afhængigt af dine forældres indkomst og 
  • ikke får den højeste SU, fordi dine forældre tjener for meget

Så meget kan dit lån blive forhøjet

Du kan forhøje lånet med et beløb, der svarer til forskellen mellem din SU og den maksimale SU. Hvis du for eksempel får 480 kroner mindre om måneden end den maksimale SU,  kan du tilsvarende forhøje dit SU-lån med 480 kroner om måneden.

Hvis du ikke forhøjer dit SU-lån

Dit fribeløb bliver automatisk forhøjet, hvis du vælger ikke at forhøje dit SU-lån. Hvis du for eksempel får 480 kroner mindre om måneden end den maksimale SU, vil dit fribeløb tilsvarende blive forhøjet med 480 kroner om måneden (kun hvis du har valgt ikke at forhøje dit SU-lån).  

Du kan kombinere

Du har mulighed for at kombinere forhøjet SU-lån og forhøjet fribeløb, hvis du ikke forhøjer dit SU-lån maksimalt. Hvis du for eksempel maksimalt kan forhøje dit SU-lån med 480 kroner om måneden men vælger at forhøje det med 300 kroner om måneden, vil dit fribeløb automatisk blive forhøjet med 180 kroner om måneden.

Sådan søger du

Du søger forhøjet SU-lån via minSU. 

Supplerende SU-lån til forsørgere

Du kan tage supplerende SU-lån, hvis du er forsørger til et barn. Du er forsørger, hvis:

  • du er biologisk forælder eller adoptivforælder til et barn under 18 år, og 
  • barnet har folkeregisteradresse hos dig

Vi betragter dig ikke som forsørger, hvis du for eksempel er plejeforælder eller stedmoder/stedfader.  

Se satsen for supplerende SU-lån for forsørgere

Du kan læse meget mere om dine muligheder, hvis du er forsørger, eller hvis du får barn før eller under din uddannelse under Forældre.

Sådan søger du

Du søger supplerende SU-lån i minSU.