Print Læs højt

17. juni 2019 kl. 08:20
Lørdag den 22. juni 2019 vil minSU være lukket det meste af dagen (fra klokken 9:00 og frem) på grund af systemopdateringer.

Søg Menu
Luk

Først når du har godkendt din låneplan i minSU, kan du få udbetalt dit SU-lån

Når du er blevet tildelt SU-lån, får du en låneplan i minSU. Vi kan ikke udbetale dit SU-lån, før du i minSU har godkendt din låneplan og accepteret betingelserne for lånet (se betingelserne her). Du kan godkende låneplanen på alle tidspunkter i året dog senest d. 15. december hver år - se mere nedenfor.  

I låneplanen kan du blandt andet se:

  • hvor stort et beløb du har bedt om at få udbetalt
  • hvor stort et lån du er blevet tildelt
  • hvor stort et beløb du råder over i hver måned
  • hvor meget SU-lån du har fået udbetalt til din NemKonto i det indeværende år

Godkend låneplan i minSU

Du bliver tildelt et fast beløb hver måned. I din låneplan kan du efterfølgende vælge, om du vil have udbetalt dette faste beløb eller et lavere beløb end det maksimale. Du kan ikke få fremtidige lånerater udbetalt på forhånd. Vælger du et lavere beløb i en eller flere måneder, kan du få resten udbetalt senere samme år. Har du, for eksempel, ikke fået udbetalt lån i januar, kan du få det udbetalt i februar plus det beløb, som du er tildelt for februar.

Du venter med at godkende låneplanen

Godkender du for eksempel først låneplanen i november, har du mulighed for at få udbetalt alle lånebeløb, som du har været tildelt i de måneder, der ligger forud for november. Du skal blot udfylde de enkelte (tidligere) månedsfelter, med det beløb du ønsker at låne for hver enkelt måned. Beløbene for de tidligere måneder samles herefter til én samlet udbetaling til din NemKonto.

Krav på lånebeløb

Den plan du vælger for udbetaling af lånebeløb indebærer, at du henfører udbetalingerne til den eller de specifikke måneder, som lånet skal gives til. Det har betydning, hvis det senere viser sig, at du ikke har ret til støtte i en eller flere af de måneder, og derfor skal betale støtten tilbage. Udbetalte lånebeløb vil i så fald blive krævet tilbagebetalt på grundlag af dine registreringer i låneplanen.

Orlov, studieinaktiv eller ikke under uddannelse

Du kan ikke få SU-lånet eller slutlånet udbetalt i måneder, hvor du holder orlov, er erklæret studieinaktiv eller ikke er under uddannelse. Selv om du har fået tildelt lånet, bliver det kun udbetalt, hvis du har godkendt låneplanen, inden du holder orlov, erklæres studieinaktiv eller afbryder/afslutter din uddannelse.

Du kan få udbetalt det tildelte lån senere på året, hvis du genoptager uddannelsen efter orlov eller erklæres studieaktiv igen. Eller hvis du går i gang med en anden uddannelse, der er godkendt til SU.

Beløb, der ikke er udbetalt ved årets udgang, bortfalder.

Du fortryder lånet

Hvis du alligevel ikke ønsker lånet, lader du være med at godkende låneplanen i minSU.

Hvis du allerede har bedt om at få lånet udbetalt i de kommende måneder, skal du blot skrive nul (0) i låneplanen. Du skylder aldrig mere, end du har fået udbetalt (plus renter).

Hvis du allerede har bestilt et beløb til udbetaling, men ønsker 0 kroner eller et mindre beløb udbetalt, kan du ændre beløbets størrelse indtil den 15. i måneden før den måned, som udbetalingen omfatter.

15. december er sidste frist

Sidste frist for at godkende og i ændre i låneplanen er 15. december. Efter denne dato bortfalder eventuelle lånebeløb i det indeværende år, der ikke er blevet udbetalt.

Tidsfrister

Automatisk tilbud om forlængelse af SU-lån

Hvis du i løbet af et år har fået SU-lån til din uddannelse, bliver du automatisk tilbudt lån igen året efter. Ønsker du ikke forlængelse af lånet, skal du blot undlade at godkende din låneplan i minSU.