Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du søger SU-lån og godkender din låneplan i minSU

Får du SU, kan du tage et SU-lån, mens du er under uddannelse - du kan ikke få SU-lån i måneder, hvor du for eksempel holder orlov eller har valgt din SU fra.

Søg SU-lån i minSU

Når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse, kan du søge SU-lån i minSU - dog tidligst en måned før du kan få SU fra.

Når du er blevet tildelt lånet, får du besked via Digital Post på borger.dk/e-Boks. Du skal derefter igen ind i minSU, for at udfylde din låneplan og dermed godkende dit SU-lån.

Læs om tidsfrister og at søge og få udbetalt SU-lån.

Læs mere om funktionerne i minSU og hvordan vi bruger de oplysninger, du taster i minSU.

SU til hel uddannelse i udlandet og udenlandske statsborgere - du må søge før

Søger du SU til en hel uddannelse i udlandet, eller er du udenlandsk statsborger, er der en undtagelse om, at du kan søge SU i minSU tre måneder før, du kan få SU fra.

Folkeskoler, ungdomsskoler, frie grundskoler og private grundskoler

Går du på en folkeskole, en ungdomsskole, en fri grundskole eller en privat grundskole, kan du først bruge minSU, når vi har fået oplysninger fra din skole om, at du går der. Du skal derfor starte med at kontakte din skole.

Hvis din skolen ikke allerede har indskrevet dig, vil du i minSU få besked om, at du skal printe en kvittering, og aflevere den på skolen. Skolen skal derefter udfylde kvitteringen og sende den til os. Så snart det er registreret i styrelsen, at du går på skolen, kan du bruge minSU til din ansøgning.

Søg igen, hvis du skifter uddannelse eller uddannelsessted

Skifter du uddannelse eller uddannelsessted, skal du selv huske at søge SU-lån i minSU igen. Dit lån overføres ikke automatisk, da det er givet specifikt til den uddannelse på det uddannelsessted du har søgt til. Læs mere om studieskift her.

Bosat i udlandet

Er du bosat i udlandet, kan du også få adgang til minSU. Du skal bestille NemID for at få adgang.

Har du aldrig boet i Danmark, kan du ikke få NemID.

Hvis du senere flytter til Danmark, kan du bestille NemID som normalt.

Giv fuldmagt

Hvis du ønsker, at dine forældre eller andre skal tage sig af din SUfuldmagt kan du give dem en fuldmagt til minSU og/eller til hele eller dele af din øvrige sag.

Læs mere om fuldmagt.