Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Der er forskellige tidsfrister for at søge SU-lån og rette i låneplanen

Du kan søge om SU-lån i minSU på alle tidspunkter af året. Sidste frist for at søge er dog 5. december. Du kan kun få SU-lån fra det tidspunkt, hvor du modtager SU.

Vi kan ikke udbetale lånet, før du via minSU har godkendt låneplanen og accepteret lånebetingelser for lånet. Sidste frist for at acceptere lånebetingelserne og godkende låneplanen er den 15. december. Efter denne dato bortfalder eventuelle lånebeløb i det indeværende år, der ikke er blevet godkendt og udbetalt.

Når din uddannelse slutter eller du skal holde orlov eller lignende, skal du senest godkende din låneplan i den sidste måned, du får SU.

Frister for at rette i din låneplan

Du har altid mulighed for at ændre beløbene i din låneplan.

Ønsker du et mindre beløb udbetalt end det, som du har tastet i låneplanen, skal du rette i beløbet senest den 15. i måneden før, du ønsker beløbet udbetalt. Hvis du for eksempel har tastet 1.500 kroner i låneplanen for maj måned, men i stedet ønsker at få udbetalt 1.000 kroner, skal du lave ændringen senest den 15. april.    

Årets sidste frist for at rette i låneplanen er den 15. december.

Hvis du ikke når at fravælge SU-lån, kan du vælge at lave en frivillig tilbagebetaling af lånet (til Udbetaling Danmark, Studiegæld). Resultatet er det samme: du minimerer din gæld.

Du kan kun få SU-lån fra det tidspunkt, hvor du modtager SU.