Print Læs højt

17. juni 2019 kl. 08:20
Lørdag den 22. juni 2019 vil minSU være lukket det meste af dagen (fra klokken 9:00 og frem) på grund af systemopdateringer.

Søg Menu
Luk

Når en eksamen er afholdt, skal censorerne aflevere en censorindberetning til uddannelsesinstitutionen

Censorerne skal umiddelbart efter, at eksamen er blevet afholdt, aflevere en censorindberetning til uddannelsesinstitutionen. Dette kan eventuelt gøres ved at udfylde blanketten Censorindberetning (du kan udfylde den på skærmen, men skal printe den ud, da det indtastede ikke kan gemmes på din computer og du skal underskrive i hånden).

Censorerne skal i censorindberetningen give en vurdering af følgende forhold:

  • Kvalitet af de studerendes kompetencer i forbindelse med eksamener
  • Orientering om pensum, fagbeskrivelse og forløb
  • Eksamensforløbet - herunder klarhed i spørgsmål/problemformulering
  • Faglig vurdering af uddannelsen/faget - herunder forholdet mellem eksaminationen og fagbeskrivelsen/forløbet
  • Eksamenslokaler
  • Evaluering og karakterfordeling
  • Tidsfrist for indberetninger

Uddannelsesinstitutionen skal kontrollere, at den har modtaget en censorindberetning fra alle anvendte censorer for samtlige afholdte eksamener.

Uddannelsesinstitutionen skal senest den 1. oktober sende alle censorindberetningerne til os på mail anha@ufm.dk eller til:

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Uddannelsesstøtte
Bredgade 43
1260 København K
Att.: Anette Halaburt