Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Der er to ting, der afgør, hvor meget du kan få i SU

       
  1. om du bor hjemme hos dine forældre eller er udeboende og får udeboendesats   
  2. om du er startet på din uddannelse før den 1. juli 2014 eller startet på en ny uddannelse, der er godkendt til SU, den 1. juli 2014 eller senere

I 2014 er beløbene til dig, der går på en ungdomsuddannelse: 

 

Kroner per måned, hvis din uddannelse er startet før den 1. juli 2014

Kroner per måned, hvis du starter på en ny uddannelse den 1. juli 2014 eller senere

Grundsats (før skat):

1.293 kr.

906 kr.

Maksimalt tillæg til hjemmeboende, afhængig af dine forældres indkomst (før skat):

1.610 kr.

1.610 kr.

Maksimum i alt (før skat):

2.903 kr.

2.516 kr.

Satser (før skat) til udeboende med særlig godkendelse (gælder uanset dato for studiestart) 

 

Kroner per måned

Grundsats* (før skat):

3.745 kr.

Maksimalt tillæg afhængig af dine forældres indkomst (før skat):

2.094 kr.

Maksimum i alt (før skat):

5.839 kr.

* Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende - også selv om du er flyttet hjemmefra.

Bopæl og SU-satser (ungdomsuddannelser)

Du er 20 år eller derover 

SU-satser til ungdomsuddannelse, når du er 20 år eller derover

Bopælsstatus

Kroner per måned (før skat), hvis din uddannelse er startet før den 1. juli 2014

Kroner per måned (før skat), hvis du starter på en ny uddannelse den 1. juli 2014 eller senere

Hjemmeboende

2.903 kr.

2.516 kr.

Udeboende

5.839 kr.

5.839 kr.

 

Tillæg til grundsatsen (på baggrund af dine forældres indkomst)

Er du 18 eller 19 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du i nogle tilfælde få et tillæg til grundsatsen for SU. Størrelsen af tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år.

SU efter forældreindkomst                                                                                                                                                                                                        

  

Hjemmeboende

Udeboende

Grænse for maksimalt tillæg (før skat)

319.119 kr.

319.119 kr.

SU-tillægget er helt væk (før skat)

681.013 kr.

557.636 kr.

Fradrag i dine forældres indkomst per år for hver søskende du har under 18 år

33.873 kr.

33.873 kr.

Det tillæg, du kan få ved siden af grundsatsen for SU, gradueres efter dine forældres samlede indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst er lavere end 319.119 kr. om året (i 2012). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst er højere end 681.013 kr. (i 2012) om året, hvis du får satsen til hjemmeboende, eller højere end 557.636 (2012) hvis du er udeboende og har dispensation.

Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser

Forælder under 20 år på ungdomsuddannelse

Hvis du går på en ungdomsuddannelse, er under 20 år og samtidig er forælder, får du tildelt SU uafhængig af dine forældres indkomst.

Bor du ikke sammen med dine forældre, skal du ikke søge om en særlig godkendelse for at få SU med udeboendesats. Du vil blive tildelt SU som udeboende, når du søger om det.

Hvornår betragter vi det som "ny uddannelse"

Som hovedregel kan du regne med, at du starter på det, vi definerer som en "ny uddannelse", når din uddannelse skifter navn.

Der er dog visse undtagelser: Starter du på et gymnasialt suppleringsforløb (GSK) betragtes det ikke som en "ny uddannelse". Skift fra erhvervsuddannelsernes grundforløb til enten Byggemontagetekniker, Webintegrator eller Sundhedsservicesekretær, betragtes heller ikke som en "ny uddannelse". Skifter du indgang på erhvervsuddannelsernes grundforløb, betragtes det kun som en "ny uddannelse", hvis du skifter fra et teknisk grundforløb til det merkantile grundforløb eller omvendt.

Du skal kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted, hvis du har spørgsmål til dette.