Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læser du på en videregående uddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der giver dig meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage dig et erhvervsarbejde, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU

For at få handicaptillægget, skal du både opfylde de almene betingelser for at få SU og nogle særlige betingelser, der knytter sig til handicaptillægget.

For at få handicaptillæg skal du:

  • have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør dig nærmest ude af stand til at påtage dig et studiejob
  • modtage SU eller slutlån
  • gå på en videregående uddannelse

At du skal opfylde de almene betingelser for at få SU betyder, at du er omfattet af de samme regler som andre studerende, også for eksempel kravet om studieaktivitet.

Vær opmærksom på, at hvis du er i stand til at arbejde 5-6 timer om ugen eller fuld tid 5-6 uger i årets ferier eller undervisningsfri perioder, er du som udgangspunkt ikke berettiget til handicaptillæg.

For at berettige til handicaptillæg skal din lidelse medføre en betydelig funktionsnedsættelse. Det kan for eksempel være som følge af leddegigt, dissemineret sklerose, psykiske vanskeligheder inden for det skizofrene spektrum eller langvarig og tilbagevendende depression.

Din lidelse skal være lægeligt dokumenteret. Du vil for eksempel ikke være berettiget til handicaptillæg på grund af almensymptomer som smerter i bevægeapparatet (ryg, arme eller ben), hvis der ikke er tale om en kronisk smertetilstand. Du vil heller ikke være berettiget til handicaptillæg, hvis du har eller tidligere har haft en psykisk lidelse som for eksempel depression eller angst, hvor der ikke længere er svære symptomer.

Du må tjene mindre

Når du modtager handicaptillægget, bliver dit fribeløb sat ned. Du får nedsat fribeløb, fordi handicaptillægget kompenserer for det beløb, du kunne have tjent, hvis du ikke havde funktionsnedsættelsen. Fribeløbet er til studerende, der får legater, børnepension eller renteindtægter. Det nedsatte fribeløb giver også i særlige tilfælde den studerende mulighed for at afprøve sin erhvervsevne, og derved have en yderst begrænset lønindkomst.