Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du søger SU i minSU

Du kan tidligst få SU fra den måned, hvor du søger SU - du kan ikke få SU med tilbagevirkende kraft.

Du skal have NemID for at kunne logge på minSU fra forsiden af su.dk.

For at søge SU, skal du opfylde de generelle betingelser samt de betingelser, der knytter sig til din ungdomsuddannelse eller din videregående uddannelse.

Søg SU når du er optaget

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst en måned, før du starter på din uddannelse.

Undtagelse: SU til hel uddannelse i udlandet og udenlandske statsborgere

Søger du SU til en hel uddannelse i udlandet eller er du udenlandsk statsborger, er der en undtagelse om, at du kan søge SU i minSU tre måneder før, du kan få SU fra.

Folkeskoler, ungdomsskoler, frie grundskoler og private grundskoler

Går du på en folkeskole, en ungdomsskole, en fri grundskole eller en privat grundskole, kan du først bruge minSU, når vi har fået oplysninger fra din skole om, at du går der. Du skal derfor starte med at kontakte din skole.

Hvis din skole ikke allerede har indskrevet dig, vil du i minSU få besked om, at du skal printe en kvittering, og aflevere den på skolen. Skolen skal derefter udfylde kvitteringen og sende den til os. Så snart det er registreret hos os, at du går på skolen, kan du bruge minSU til din ansøgning.

Søg igen, hvis du skifter uddannelse eller uddannelsessted
Skifter du uddannelse eller uddannelsessted, skal du selv huske at søge SU og eventuelt SU-lån (og andre tillægsydelser) i minSU igen. Din SU overføres ikke automatisk, da den er givet specifikt til den uddannelse på det uddannelsessted du har søgt til.

SU i sommerferien

Hvis din støttemeddelelse viser, at du kun er tildelt SU til og med juni, og du fortsætter på samme uddannelse efter sommerferien (uanset om det er på samme eller et nyt uddannelsessted), er du berettiget til SU i sommerferien, hvis du er indskrevet på uddannelsen henover sommerferien.

Du kan enten søge SU på den uddannelse, der vises i minSU, eller du kan vælge at søge via anden ungdoms uddannelse/videregående uddannelse. Du skal have lavet din ansøgning om SU for juli senest den 31.juli.

Bosat i udlandet

Er du dansker og bosat i udlandet, kan du også få adgang til minSU. Bestil NemID.

Udenlandsk statsborger

Er du udenlandsk statsborger, kan du også få NemID og dermed adgang til minSU. Men det kræver, at du møder personligt op på et af de særlige udleveringssteder. Det kan for eksempel være skattecentret i Tønder eller den kommunale borgerservice i Sønderborg eller København.

Du skal medbringe billedlegitimation (gerne udenlandsk pas), og dokumentation for dit danske personnummer (for eksempel en dansk forskudsopgørelse). Er du i tvivl om, hvilke papirer du kan bruge til at identificere dig med, kan du forhøre dig hos skattecentret i Tønder eller hos den kommunale borgerservice. Udenlandske statsborgere kan ikke bestille NemID online, men kun gennem personligt fremmøde.

Udenlandsk statsborger eller færing uden dansk cpr-nummer, der læser i Danmark

Har du ikke et dansk cpr-nummer, skal du udfylde en blanket, hvor du anmoder om et dansk cpr-nummer. Du skal aflevere den udfyldte blanket på dit uddannelsessted sammen med en kopi af dit pas. Du vil snarest herefter modtage et brev fra styrelsen med dit nye danske cpr-nummer. Du kan herefter få NemID ved at møde personligt op hos den kommunale borgerservice. Når du har fået NemID, kan du søge SU i minSU.

Anskaffelse af NemID

Udenlandske statsborgere kan ikke bestille NemID online, men kun ved personligt fremmøde hos for eksempel skattecentret i Tønder eller den kommunale borgerservice i Aabenraa eller København. Du kan finde en liste over borgerservice med udstedelse af NemID hos Nemid. Du skal medbringe billedlegitimation (gerne udenlandsk pas), og dokumentation for dit danske cpr-nummer (for eksempel brevet fra styrelsen med dit cpr-nummer). Du kan læse mere om dette på www.nemid.nu.

Søg igen, hvis du skifter uddannelse eller uddannelsessted

Skifter du uddannelse eller uddannelsessted, skal du selv huske at søge SU og SU-lån (og andre tillægsydelser) i minSU igen. Dit lån overføres ikke automatisk, da det er givet specifikt til den uddannelse på det uddannelsessted du har søgt til.

Du kan blive fritaget fra at betale skat

Hvis du bor i udlandet, vil du ofte have ret til skattefritagelse i Danmark. Du søger om skattefritagelse hos SKAT.
Vi får ikke altid oplysningerne om skattefritagelse direkte fra SKAT. Hvis du vil være sikker på, at vi ikke trækker skat af din SU, skal du derfor sende en kopi af fritagelsen til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte via Digital Post på borger.dk/e-Boks.

Har styrelsen ikke modtaget dine skatteoplysninger eller information om din skattefritagelse indenfor to måneder fra din ansøgning i minSU, vil der blive trukket 55 % i skat af din SU.

Hvis du forlænger din uddannelse eller hvis du søger SU til en ny uddannelse, skal du sende os en kopi af skattefritagelsen igen.

Giv fuldmagt

Hvis du ønsker, at dine forældre eller andre skal tage sig af din SU, kan du give dem en fuldmagt til minSU og/eller til hele eller dele af din øvrige sag.

Læs mere om fuldmagt.