Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Inden du bruger minSU, er der nogle ting, du kan have gavn af at vide

I minSU kan du betjene dig selv.

Sagsbehandlingstid

Søger du SU i minSU til en uddannelse i Danmark, vil den normalt være behandlet inden for to uger. Søger du SU til udlandet, handicaptillæg eller andet, der kræver særlig sagsbehandling, er sagsbehandlingstiden længere.

Du er under strafansvar

Du kan straffes, hvis du opgiver forkerte oplysninger eller undlader at give oplysninger på din SU-ansøgning. Vi fører kontrol med de oplysninger, du giver os.        

Vi bruger dit cpr-nummer

Vi bruger dit cpr-nummer, så uddannelsesstederne kan få de oplysninger, de skal bruge til at vejlede og administrere SU. Vi bruger dit cpr-nummer, når vi:  

  • henter oplysninger fra SKAT, cpr-registeret, Arbejdsskadestyrelsen, lægekonsulenter og kommunernes børneydelsessystem (BYS)
  • overfører penge til din NemKonto og giver oplysninger til eIndkomstregistret. 
  • giver studiestøtteadministrationen på Grønland og Færøerne oplysning om dit klipforbrug. 
  • giver uddannelsesoplysninger til Beskæftigelsesministeriet til statistikbrug. 
  • giver studiestøttemyndighederne i andre nordiske lande oplysning om, at du modtager dansk SU (hvis du er statsborger der). 
  • giver Udbetaling Danmark, Studiegæld og SKAT oplysning om din uddannelsesperiode (i forbindelse med tilbagebetaling af SU-gæld) 
  • henter oplysninger hos udlændingemyndighederne om dit opholdsgrundlag

Aktindsigt

Du har mulighed for at få aktindsigt i de oplysninger, vi har om dig, ved at henvende dig til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Behandling af personoplysninger

Læs om behandling af personoplysninger i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte på ufm.dk