Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du regne ud, hvor meget du må tjene ved siden af din SU i 2017

Tjener du penge ved siden af din SU, er det vigtigt, at du holder styr på, om du tjener mere end dit fribeløb. Kommer du til at tjene mere, skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.

Nogle kan ikke bruge regnemaskinen

Du kan ikke bruge regnemaskinen og må selv beregne dit fribeløb, hvis du:

  • modtager handicaptillæg

Regnemaskinen er vejledende og og viser det resultat, du som minimum må tjene, hvis du

  • ikke får den maksimale SU på grund af dine forældres indkomst, eller
  • er enten startet eller afslutter din uddannelse dette år og derfor er omfattet af reglerne om periodisering af din indkomst, eller
  • går du på politiets grunduddannelse

Beløb før skat

Du kan bruge regnemaskinen til at regne ud, hvor stort et beløb du må tjene ved siden af din SU i 2017 - beløbet er før skat, men efter AM-bidrag.

Din uddannelsestype er afgørende

Du skal være opmærksom på, at der er forskel på størrelsen af dit fribeløb, alt efter om du læser på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse.

Sådan gør du

Dit fribeløb beregnes for et helt år ad gangen, også selv om du ikke får SU i alle 12 måneder. Du skal derfor taste alle årets 12 måneder ind i regnemaskinen (har du for eksempel kun fået SU i otte måneder, skal du fordele de sidste fire måneder i felterne "måneder hvor du har valgt SU fra", "måneder hvor du har orlov..." eller "måneder hvor du er uden for uddannelse"). Klik "Beregn". Du vil herefter få at vide, hvor meget du må tjene ved siden af din SU (dit årsfribeløb).

Hvis du indtaster det beløb, du forventer at tjene ved siden af din SU i 2017, kan du se, om du eventuelt overskrider dit årsfribeløb.

Fravalg af SU

Hvis du kommer til at tjene mere end dit fribeløb, skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage, med mindre du fravælger SU i en periode.

Du vil vide mere

Har du yderligere spørgsmål, kan du henvende dig på SU-kontoret på dit uddannelsessted. SU-medarbejderen kan vejlede om reglerne for, hvordan du beregner dit fribeløb, men du skal selv lave beregningen, det kan SU-medarbejderen ikke gøre for dig.