Søg

SU i udlandet 

Du kan søge om at få SU med til studieophold og hele uddannelser i udlandet. Desuden har du mulighed for at få udlandsstipendium og søge udlandsstudielån til visse studieophold/uddannelser

For at få SU og/eller udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån med til udlandet, skal du som minimum opfylde de generelle betingelser for at få SU.

Studieophold i udlandet

Der er tale om et studieophold, når opholdet i udlandet indgår som en del af din danske uddannelse. Studieopholdets varighed er typisk et halvt til et helt år. Ud over SU har du mulighed for at søge om udlandsstipendium til og udlandsstudielån dit studieophold.

Vil du søge SU og/eller udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån til et studieophold i udlandet, skal du kontakte dit danske uddannelsessted.

Sådan søger du SU til studieophold i udlandet

Hele uddannelser i udlandet

Du kan søge SU til en hel uddannelse i udlandet - en overbygning på en dansk uddannelse tæller også som en hel uddannelse (for eksempel en kandidat- eller masteruddannelser). Ud over SU har du mulighed for at søge  udlandsstipendium og udlandsstudielån til en hel kandidat-/masteruddannelse i udlandet.

Læs mere under Hele uddannelser i udlandet.

Studentereksamen i udlandet

Læs mere om de særlige betingelser, der gælder, hvis du vil tage din studentereksamen i udlandet.

Søg manuelt fordi du ikke kan få NemID

Kan du ikke få en NemID, skal du søge om at få godkendt den uddannelse i udlandet, du vil have SU til på et papirskema. Ansøgninger om godkendelse kan tage lang tid at behandle, så søg i god tid. Du kan søge om at få din uddannelse godkendt i op til et år, før du skal starte på uddannelsen, og du behøver ikke at være optaget på uddannelsen for at søge om at få den godkendt. Du kan søge om at få godkendt flere uddannelser i udlandet samtidig.

Hvis du ikke har mulighed for at søge i minSU, fordi du ikke kan anskaffe NemID, skal du gøre tydeligt opmærksom på at du ikke kan få NemID og hvorfor på papirskemaet.


 SU i udlandet

Du kan her se en kort video om SU til en uddannelse i udlandet.

Start video om SU i udlandet

 Værd at vide

Det kræver et stort forarbejde at læse i udlandet. Vores samling af links kan hjælpe dig på vej.

Links udland

 Få adgang til minSU

Husk at få adgang til minSU med en NemID inden du rejser.

Bestil NemID

 Eksterne links

 Værd at vide