Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan få optaget nye uddannelser i udlandet på Fast Track-listen

Hvis din uddannelse ikke kan findes på Fast Track-listen, skal du søge godkendelse af uddannelsen i minSU. Du behøver ikke være optaget på uddannelsen, når du søger om at få den godkendt.

Hvis du ikke kan få NemID, skal du bruge et papirskema til søge om at få godkendt en uddannelse. Læs mere om at søge om at få en ny uddannelse godkendt uden NemID.

Godkendelsen gælder kun uddannelsen

Din ansøgning om godkendelse af uddannelse i udlandet som støtteberettigende vedrører kun selve uddannelsen. Du skal derfor selv orientere dig om, hvilke betingelser der er, for at modtage støtte til uddannelse i udlandet.
I ansøgningen, som du finder i minSU/Søg SU til udlandet/Søg om at få din uddannelse i udlandet på Fast Track-listen, skal du give en række oplysninger om det udenlandske uddannelsessted, selve uddannelsens indhold, længde og forløb og om eventuel fjernundervisning og lønnet praktik. Du får mulighed for at skrive supplerende bemærkninger til sidst i ansøgningen, og du vil modtage en kvittering på skærmen og som Digital Post på borger.dk/i e-Boks med oplysningerne i din ansøgning. De supplerende bemærkninger kan for eksempel være en oplysning om, at du skal starte på 2. år af uddannelsen i stedet for på 1. år.
Når du søger, skal du samtidig uploade forskellige dokumentationer i pdf-format. Da det kun er muligt, at uploade 1 fil pr. punkt, skal du være opmærksom på at det kan være nødvendigt at scanne forskellige dokumenter sammen til én pdf-fil.

Du skal uploade:

  • dokumentation for at uddannelsen er offentligt anerkendt i studielandet (hvis uddannelsen finder sted på flere uddannelsessteder, skal der uploades dokumentation vedrørende alle uddannelsesstederne)
  • dokumentation for at uddannelsesstedet er offentligt anerkendt i studielandet (skal kun uploades, hvis uddannelsesstedet ikke findes på listen i ansøgningen over de godkendte uddannelsessteder)
  • uddannelsens fagplan fordelt på hvert af undervisningsårene og oplysninger om, hvor mange ECTS/credits/points/units etc. uddannelsen er i alt, og hvordan disse ECTS/credits/points/units er fordelt pr. år
  • dokumentation for hvor stor en del af uddannelsen, der foregår som fjernundervisning (skal kun uploades, hvis der indgår fjernundervisning)
  • dokumentation for hvor meget praktik der er i uddannelsen, samt om praktikken er lønnet eller ulønnet (skal kun uploades, hvis der indgår praktik)

Læs om hvilke kriterier vi lægge vægt på, når vi skal godkende en uddannelse.

Godkendelsesperiodens varighed

Hvis uddannelsen bliver optaget på Fast Track-listen vil godkendelsen være gyldig i fire år fra det tidspunkt, vi foretager den indledende vurdering af, om uddannelsen og uddannelsesstedet er offentligt anerkendt. 

Undtagelse

Udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser er kun gældende for kalenderåret, og disse uddannelser kan derfor ikke godkendes længere end til og med 31. december i kalenderåret. Uddannelsen skal starte senest den 20. december i kalenderåret, for at man få støtte i henhold til Fast Track-listen.

Sagsbehandlingstid

Hvis vi får alle nødvendige informationer til at behandle din ansøgning, vil den gennemsnitlige sagsbehandlingstid være 2,5 måned. Hvis din uddannelse bliver godkendt, vil du få brev som Digital Post via borger.dk/i e-Boks om at søge selve støtten via Fast Track-listen. Det er også her, du får status på behandling af sager.