Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan få optaget nye uddannelser i udlandet på Fast Track-listen

Er din uddannelse ikke på Fast Track-listen, skal du søge om at få den godkendt i minSU. Du behøver ikke være optaget på uddannelsen, før du søger om at få den godkendt. Søg gerne i god tid.

Du søger i minSU ved at logge ind med dit NemID. Kan du ikke få NemID, skal du bruge et papirskema. Læs mere om at søge om at få en ny uddannelse godkendt uden NemID.

Se Fast Track-listen her.

Godkendelsen gælder kun uddannelsen

Din ansøgning om godkendelse af uddannelse i udlandet som støtteberettigende vedrører kun selve uddannelsen. Du skal derfor selv orientere dig om, hvilke betingelser der er, for at modtage støtte til uddannelse i udlandet.
I ansøgningen, som du finder i minSU under menupunktet Søg SU til udlandet, skal du give en række oplysninger om det udenlandske uddannelsessted, selve uddannelsens indhold, længde og forløb og om eventuel fjernundervisning og lønnet praktik. Du får mulighed for at skrive supplerende bemærkninger til sidst i ansøgningen.

Du vil modtage en kvittering på skærmen og som Digital Post på borger.dk/i e-Boks med oplysningerne i din ansøgning. De supplerende bemærkninger kan for eksempel være en oplysning om, at du skal starte på andet år af uddannelsen i stedet for første år.

Når du søger, skal du samtidig uploade forskellige dokumentationer i pdf-format. Da det kun er muligt at uploade 1 fil per punkt, skal du være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at scanne forskellige dokumenter sammen til én pdf-fil.

Du skal uploade:

  • dokumentation for at uddannelsen er offentligt anerkendt i studielandet (hvis uddannelsen finder sted på flere uddannelsessteder, skal der uploades dokumentation vedrørende alle uddannelsesstederne)
  • dokumentation for at uddannelsesstedet er offentligt anerkendt i studielandet (hvis uddannelsesstedet ikke findes på listen i ansøgningen)
  • uddannelsens fagplan, der viser de enkelte fags normering i ECTS/credits eller lignende, fagenes fordeling på hvert af studieårene og oplysninger om, hvor mange ECTS/credits eller lignende uddannelsen er normeret til i alt
  • uddannelsesstedets dokumenterede oplysninger om, hvor mange ECTS/credits eller lignende man skal være indskrevet for per år for at være fuldtidsstuderende
  • dokumentation for hvor stor en del af uddannelsen, der foregår som fjernundervisning (hvis der indgår fjernundervisning)
  • dokumentation for hvor meget praktik der er i uddannelsen, samt om praktikken er lønnet eller ulønnet (hvis der indgår praktik)

Læs om, hvilke kriterier vi lægge vægt på, når vi skal godkende en uddannelse.

Godkendelsesperiodens varighed

Hvis uddannelsen bliver optaget på Fast Track-listen vil godkendelsen være gyldig i fire år fra det tidspunkt, vi foretager den indledende vurdering af, om uddannelsen og uddannelsesstedet er offentligt anerkendt. 

Undtagelse

Når en uddannelse fra listen med udlandsstipendium til kunstneriske og kulturelle uddannelser søges godkendt og bliver optaget på Fast Track-listen, bliver den godkendt til SU i fire år. Da udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser er gyldig for ét kalenderår ad gangen, kan uddannelsen kun godkendes til udlandsstipendium i det nævnte kalenderår. Det betyder, at du skal være startet på en af disse uddannelser senest den 20. december i kalenderåret, hvor uddannelsen er på udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser, hvis du vil være sikker på, at uddannelsen kan give udlandsstipendium det pågældende år.

Hvis uddannelsen på et senere tidspunkt kommer på udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser, kan du sende en ny ansøgning om at få uddannelsen godkendt. 

Søg SU i minSU, når din uddannelse er SU-godkendt

Hvis vi får alle nødvendige informationer til at behandle din ansøgning, vil den gennemsnitlige sagsbehandlingstid være 2,5 måned. Hvis din uddannelse bliver godkendt, vil du få brev som Digital Post via borger.dk/i e-Boks om, at du skal søge SU i minSU. Her på su.dk kan du følge med i, hvor langt vi er med behandlingen af sager.