Print Læs højt
Søg Menu
Luk

I en del tilfælde kan uddannelsen i udlandet ikke godkendes til SU, hvis du vil søge ind på en uddannelse, der er påvirket af et et politisk eller religiøst formål og/eller hvor der stilles krav om at tilhøre en bestemt trosretning som optagelseskrav til de studerende eller som ansættelseskrav til underviserne

For at du kan få en hurtigere afklaring af din ansøgning om godkendelse til SU, skal du vedlægge følgende, når du søger, hvis ovenstående beskrivelse passer på uddannelsen: 

  • Materiale om ansættelseskriterier og ansættelsesprocedure for undervisere, herunder om der stilles konfessionelle krav til underviserne, det vil sige krav om, at underviserne tilhører en bestemt trosretning eller politisk ideologi
  • Materiale om kriterierne for de studerendes optagelse på uddannelsen, herunder om der stilles konfessionelle krav til studerende, det vil sige krav om, at de studerende tilhører en bestemt trosretning eller politisk ideologi
  • For religiøse uddannelser skal du endvidere vedlægge en beskrivelse af de fag, der indgår i uddannelsen

Hvis undervisningen rummer væsentlige elementer af forkyndende art, vil uddannelsen ikke kunne godkendes til SU.

Dokumentation

Du skal bede dit udenlandske uddannelsessted udfylde et dokumentationsskema, som du efterfølgende sender til os: