Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Der er visse uddannelser i udlandet, som du ikke kan få SU til

Uddannelser i udlandet du ikke kan få SU til tæller blandt andet: 

 • uddannelser på deltid
 • uddannelser ved Åbent Universitet
 • sprogkurser tilrettelagt for udlændinge
 • uddannelser på High School (med mindre her er tale om en godkendt International Baccalaureate (IB))
 • fjernundervisning (her forstås undervisning, hvor mere end 25% er tilrettelagt som fjernundervisning)
 • grundkurser/Foundation Courses (dog mulighed for SU hvis grundkurset indgår som en obligatorisk del af en uddannelse, der giver en umiddelbar anvendelig erhvervskompetence i Danmark)
 • ophold som gæstestuderende (non-degree)
 • suppleringsfag på gymnasialt niveau
 • enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau
 • en del uddannelser, der har et politisk eller religiøst formål og/eller stiller krav om, at den studerende eller undervisere tilhører en bestemt trosretning 
 • uddannelser, der ikke indeholder obligatoriske fag inden for et hovedområde. Det kan for eksempel gælde amerikanske bacheloruddannelser i Liberal Arts/General Studies
 • som udgangspunkt rytteruddannelser, det vil sige uddannelser som ridetræner, berider og lignende

Enkeltstående kurser

Du kan ikke få SU til enkeltstående kurser.