Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Hvis du er i gang med en uddannelse på et dansk uddannelsessted, har du mulighed for at tage din SU med til studieophold i udlandet

Du kan få din SU og dit SU-lån med til studieophold i udlandet. Det kræver, at:

  1. studieopholdet er et led i din danske uddannelse
  2. dit danske uddannelsessted godkender, at studieopholdet giver fuld merit

Fuld merit

Studieopholdet skal give fuld merit, for at du kan få din SU med under hele opholdet. Det vil sige, at studieopholdet skal erstatte en del af din uddannelse i Danmark i forholdet 1:1.

Hvis studieopholdet ikke giver fuld merit, kan du ikke få SU under hele opholdet. Hvis et studieophold af et års varighed for eksempel giver et halvt års merit i din danske uddannelse, kan du kun få SU med i et halvt år.

Det er dit danske uddannelsessted, der afgør, hvor meget merit studieopholdet i udlandet giver.

Dit danske uddannelsessted godkender studieophold

Det er dit danske uddannelsessted, der godkender det faglige indhold i studieophold i udlandet. Det betyder, at det er dit danske uddannelsessted, der skal sige god for, at du kan få din SU med til et studieophold i udlandet, og du skal derfor ikke bruge ansøgningsskemaerne her på hjemmesiden til at få godkendt studieopholdet.

Henvend dig på dit danske uddannelsessted, når du søger om at få godkendt et studieophold.

Din SU og bopælsstatus under studieophold

Hvis dit uddannelsessted godkender studieopholdet, skal du ikke søge særskilt SU til det.

Er din folkeregisteradresse registreret hos dine forældre eller en af dem under studieopholdet, skal du oplyse perioden for opholdet i minSU, så du kan få udeboende SU, mens du er afsted. Du kan oplyse perioden for studieopholdet under "Ret din SU" > "Oplys særlige bopælsforhold".

Bor du hos dine forældre, inden du rejser ud, så vil du fortsat få SU som hjemmeboende, indtil du oplyser om studieopholdet i minSU. Du kan ikke søge SU som udeboende med tilbagevirkende kraft.

Kontakt altid folkeregisteret i din kommune, så din bopæl bliver registreret korrekt, mens du er på studieophold.

SU-medarbejderen på dit danske uddannelsessted skal også vide, at du er på studieophold, så din SU ikke stoppes. Du skal sende dokumentation for din studieaktivitet til dit danske uddannelsessted. Spørg SU-medarbejderen på dit uddannelsessted.

Udlandsstipendium til studieophold

Hvis du vil tage et studieophold i udlandet, kan du søge om udlandsstipendium. Stipendiet dækker helt eller delvist studieafgiften på godkendte studieophold. Det er dit danske uddannelsessted, der afgør, om studieopholdet kan godkendes.

Udlandsstudielån

Har du har fået godkendt et studieophold til udlandsstipendium, men stipendiet ikke dækker hele studieafgiften på dit udenlandske uddannelsessted, har du mulighed for at optage et udlandsstudielån.

Støtte fra uddannelsesprogrammer

Du har mulighed for at søge støtte fra forskellige uddannelsesprogrammer, hvis du læser på et dansk uddannelsessted. De mest kendte programmer er nok Erasmus og Nordplus, men der findes også andre. Du kan få mere at vide om programmerne hos studievejlederen på dit uddannelsessted.

Spørg på dit danske uddannelsessted

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med studieophold i udlandet, skal du henvende dig på dit uddannelsessted i Danmark. Her kan du for eksempel få råd og vejledning omkring merit samt kvaliteten af de forskellige studieophold i udlandet.