Print Læs højt

20. februar 2019 kl. 07:30
NemLog-in foretager tekniske udbedringer fra torsdag den 21. februar klokken 22:00 til fredag den 22. februar klokken 7:00, og det er derfor ikke muligt at logge på minSU i dette tidsrum.

Søg Menu
Luk

Udlandsstipendiet dækker maksimalt den studieafgift, som du faktisk skal betale på en uddannelse i udlandet

Dit udlandsstipendium går til hel eller delvis dækning af den studieafgift, du faktisk skal betale. Når vi beregner dit udlandsstipendium, modregner vi legater/rabatter (eksempelvis scholarships og early payment discounts), der fremgår af din faktura/kvittering.

Får du private legater til dækning af studieafgift eller legater til dækning af rejseudgifter, skolebøger og afholdelse af kost og logi, vil dette ikke blive modregnet i dit udlandsstipendium.

Skat og legater

Skattestyrelsen kan oplyse dig om, hvordan der beregnes skat af legater.