Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Hvis du ønsker at modtage SU til en uddannelse i udlandet, skal du søge om SU til den pågældende uddannelse i minSU via Fast Track-listen

Du kan se Fast Track-listen her på su.dk og søge via Fast Track i minSU - log ind med NemID fra forsiden.

Fast Track listen er en oversigt over uddannelser i udlandet, der er forhåndsgodkendt til SU og eventuelt udlandsstipendium og udlandsstudielån.

Er din uddannelse på denne liste, kan du søge SU via minSU, og opfylder du selv betingelserne, er du sikker på at kunne få SU og eventuelt udlandsstipendium og udlandsstudielån med til en uddannelse i udlandet. En uddannelse er som udgangspunkt godkendt for en fireårige periode, og uddannelsen kan inden for denne periode findes på Fast Track-listen. Den måned, du er støtteberettiget fra, skal ligge inden for uddannelsens godkendelsesperiode.

Fast Track listen revideres løbende og udbygges med nye uddannelser.

Der er i gennemsnit en sagsbehandlingstid på 14 dage, hvis du søger via Fast Track i minSU og har vedhæftet al den nødvendige dokumentation.

Se Fast Track listen: Fast Track

Få nye uddannelser optaget på Fast Track

Hvis din uddannelse ikke kan findes på Fast Track listen, skal du søge om at få optaget uddannelsen på Fast Track-listen.

Udlandsstipendium og udlandsstudielån til visse hele kandidatuddannelser
I Fast Track listen finder du blandt andet hele kandidatuddannelser - nogle af dem er forhåndsgodkendt til udlandsstipendium og udlandsstudielån. Er uddannelsen godkendt til udlandsstipendium, vil sætningen "Maksimalt udlandsstipendium per år" stå i søgeresultatet.
Er du optaget på en af kandidatuddannelserne på Fast Track listen, der også er godkendt til udlandsstipendium og udlandsstudielån og opfylder du betingelserne, er du sikker på at få SU og udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån med til udlandet, forudsat at du skal betale en studieafgift. Den måned, du er støtteberettiget fra, skal ligge inden for uddannelsens godkendelsesperiode.

Som udgangspunkt godkendes uddannelser med en gyldighedsperiode på fire år, men der er undtagelser. Læs nærmere om gyldighedsperioden hér.

Sådan søger du i Fast Track

Du kan søge i Fast Track listen ud fra et eller flere af fem kriterier. På den måde har du både mulighed for at orientere dig bredt og søge mere specifikt. De fem søgekriterier er:

  • land
  • universitet
  • uddannelsesområde
  • uddannelsesretning
  • eksamensgrad

Ved du for eksempel, at du vil læse i Australien, vælger du det i drop down-menuen under kategorien ”Land” og klikker ”Søg”.

Ved du derimod, at du vil læse økonomi i udlandet, vælger du dette hovedområde i drop down-menuen "Vælg et hovedområde" og klikker "Søg".
Du får herefter listet alle de universiteter, der matcher dine kriterier. Ønsker du at indsnævre din søgning, kan du specificere flere af kriterierne.
Hvis uddannelsen ud over SU også er godkendt til udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån, vil der stå sætningen "maksimalt udlandsstipendium per år" og et beløb. Beløbet svarer til det, du maksimalt kan få i udlandsstipendium per år (svarende til 60 ECTS-point).

Giver din søgning resultatet "Intet fundet", er der ikke en godkendt uddannelse, der matcher din søgning. Søg eventuelt på en anden uddannelse eller et andet uddannelsessted.

Dokumentation til Fast Track ansøgninger

Du kan først søge i Fast Track, når du kan uploade uddannelsesstedets dokumentation for, at du er endeligt optaget på din udenlandske uddannelse. Husk at skrive fra hvilken måned du ønsker støtte på dokumentationen for endelig optagelse.

Læs om dokumentation for optagelse

Sådan får du dit udlandsstipendium udbetalt

Du søger om udbetaling af udlandsstipendiet samtidig med at du søger om SU. Du vil der, foruden dokumentation for at du er endeligt optaget på uddannelsen, blive bedt om at uploade dokumentation (faktura eller kvittering) for den studieafgift, du skal betale for første uddannelsesperiode (maksimalt 12 måneder svarende til 60 ECTS-point).
Læs mere om vores krav til hvilke oplysninger en faktura eller kvittering skal indeholde.

Svaret kommer som Digital Post

Du modtager svar på din Fast Track ansøgning som Digital Post via borger.dk/fra e-Boks inden for cirka to uger.

Du kan ikke få NemID

Kan du ikke søge i minSU, fordi du ikke kan få NemID, skal du søge manuelt.