Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du se, hvor langt vi er kommet med at behandle sager om SU og udlandsstipendium med videre til uddannelser i udlandet

I skemaet nedenfor kan du se, hvilken dato vi er kommet til i vores sagsbehandling.

Alle ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge, vi modtager dem. Mangler der dokumentation, eller er din ansøgning udfyldt forkert, er vi længere tid om at behandle din ansøgning. Behandlingstiden bliver ikke kortere af, at du ringer og rykker.

Følg med i nedenstående skema for at se, om vi er nået til din sag - har du ikke kontaktet os via Digital Post, kan der gå længere tid, inden vi når til din sag.

Status på behandling af sager i Udlandsenheden den 12. januar 2018 

Sagstype

Vi har behandlet sager modtaget digitalt til og med

Behandling og afgørelse om at få en uddannelse optaget på Fast Track

14. december 2017

Mails/ekstra materiale i forbindelse med at få en uddannelse optaget på Fast Track-listen

21. november 2017

Behandling af Fast Track ansøgninger
- der kan gå en til to uger fra den angivne dato, inden du modtager brev med afgørelsen via Digital Post på borger.dk/i e-Boks

5. januar 2018

Registrering af dokumentation for studieaktivitet

22. juni 2017

Behandling af sager om tilknytning til Danmark

November 2017

Behandling af øvrige henvendelser/mails (Det vil sige udbetaling af udlandsstipendium, tillægsklip, fødselsklip, slutlån, forlængelse med videre)
- der kan gå en til to uger fra den angivne dato, inden du modtager brev med afgørelsen via Digital Post på borger.dk/i e-Boks

24. september 2017

Oversigten opdateres cirka en gang om ugen.

Sagsbehandlingstider med Fast Track

I Fast Track listen finder du uddannelser i udlandet, der er forhåndsgodkendt til SU og i nogle tilfælde udlandsstipendium og udlandsstudielån. Listen bliver løbende udbygget med nye godkendte uddannelser.

Er din uddannelse på Fast Track listen, vil det i gennemsnit tage 14 dage at få svar på en ansøgning om SU og eventuelt udlandsstipendium til uddannelsen.

Er din uddannelse ikke på Fast Track, skal du først søge om at få den godkendt og optaget på listen, før du kan søge SU til den. Sagsbehandlingstiden for at få nye udannelser optaget på Fast Track er i gennemsnit to en halv måned.

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Ansøgninger til uddannelser på Fast Track listen

Ansøgninger om at få optaget en ny uddannelse på Fast Track

14 dage

2½ måned

Sagsbehandlingstid – klager

Vi behandler klager over afgørelser. Vi kan enten træffe en ny afgørelse, genoptage sagen (hvis der for eksempel er kommet nye oplysninger) eller fastholde afgørelsen. Fastholder vi vores afgørelse, sender vi din klage videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Du får et brev fra ankenævnet, når de overtager din klage.

Når du klager over en afgørelse, tilstræber vi os på at svare dig inden for tre måneder.

Sagsbehandlingstid - tilknytning

Når du søger om tilknytning og eventuelt ligestilling, vil det i gennemsnit tage 2½ måned at få svar.