Print Læs højt

09. juni 2023 kl. 10:30

Vores telefoner er lukket

Vi har problemer med telefonerne i dag, og derfor er de lukket i øjeblikket. Vi fjerner boksen her, når de fungerer som normalt igen. 

Søg Menu
Luk

Se, hvor langt vi er kommet med at behandle ansøgninger, og hvordan du kontakter vores udlandsenhed

I skemaet nedenfor kan du se, hvilken dato vi er kommet til i vores sagsbehandling af:

 • godkendelse af uddannelser i udlandet til SU og eventuelt udlandsstipendium (uddannelser søgt optaget på Fast Track-listen)
 • SU til en uddannelse i udlandet

Vi behandler alle ansøgninger i den rækkefølge vi modtager dem.

Opdateret den 2. juni 2023. Oversigten opdateres cirka en gang om ugen.

Sagstype 

Vi har behandlet sager modtaget via Digital Post 
til og med

Behandling og afgørelse om at få en uddannelse optaget på Fast Track-listen*

19. februar 2023*

Behandling af Fast Track-ansøgninger
- der kan gå en til to uger fra den angivne dato, inden du modtager brev med afgørelsen via Digital Post på borger.dk

7. maj 2023

Registrering af dokumentation for studieaktivitet

16. maj 2023

Behandling af sager om tilknytning til Danmark

Februar 2023

Behandling af øvrige henvendelser/mails (henvendelser om udlandsstipendium, tillægsklipfødselsklip med videre)**

10. februar 2023

Behandling af ansøgninger om slutlån og forlængelser i minSU*

22. februar 2023

*) Enkelte ansøgninger kan have længere sagsbehandlingstid, for eksempel hvis der er behov for yderligere dokumentation eller undersøgelse af uddannelsen.
**) Bemærk, der kan gå op til en til to uger, inden du modtager brev med afgørelsen iDigital Post på borger.dk.

Upload dokumentation

Sådan uploader du dokumentation til minSU

Når du skal dokumentere din studieaktivitet og/eller sende din afsluttende dokumentation i forbindelse med en hel uddannelse i udlandet, skal du uploade dokumentationen i minSU:

 • Log ind i minSU
 • Vælg ”Ret din SU”
 • Vælg ”Send dokumentation for studieaktivitet – SU i udlandet”
 • Vælg uddannelsesforløb og følg anvisningerne på skærmen

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider for Fast Track-listen

På Fast Track-listen finder du uddannelser i udlandet, der er forhåndsgodkendt til SU og eventuelt udlandsstipendium og udlandsstudielån. Listen bliver på baggrund af ansøgninger løbende udbygget med nye uddannelser, vi godkender til SU. Læs mere om Fast Track-listen.

Er din uddannelse på Fast Track-listen, kan det tage 1-2 måneder at få svar på en ansøgning om SU og eventuelt udlandsstipendium.

Er din uddannelse ikke på Fast Track-listen, skal du først søge om at få den godkendt til SU og optaget på listen. Derefter kan du søge SU til den.
Sagsbehandlingstiden for at få nye uddannelser optaget på Fast Track-listen er i gennemsnit tre måneder.

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Ansøgninger til uddannelser på Fast Track-listen

Ansøgninger om at få optaget en ny uddannelse på Fast Track-listen, hvis al dokumentation er medsendt

1-2 måneder

3 måneder (Mangler der oplysninger/dokumentation, vil sagsbehandlingstiden blive forlænget)

Sagsbehandlingstid - SU til uddannelse i udlandet

Det kan tage 1-2 måneder at få behandlet en SU-ansøgning til en hel uddannelse i udlandet. Mangler du at vedlægge dokumentation, eller er din ansøgning udfyldt forkert, bruger vi datoen, når vi hører fra dig igen, som din ansøgningsdato. Den nye ansøgning kommer nederst i bunken.

Du kan ikke få en kortere sagsbehandlingstid ved at ringe til os. Følg med i ovenstående skema for at se, om vi er nået til din sag. Har du kontaktet os på andre måder end via Digital Post, kan der gå længere tid, før vi kommer til din sag.

Sagsbehandlingstid – klager over SU-ansøgninger

Vi behandler klager over afgørelser af ansøgninger om SU. Vi kan enten træffe en ny afgørelse, genoptage sagen (hvis der for eksempel er kommet nye oplysninger) eller fastholde afgørelsen. Fastholder vi vores afgørelse, sender vi din klage videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Du får et brev fra ankenævnet, når de overtager din klage.


Når du klager over en afgørelse, tilstræber vi os på at svare dig inden for tre måneder.
Du kan ikke klage over afslag på godkendelse til SU
Du kan ikke klage over afslag på at få godkend en ny uddannelse i udlandet til SU. Du er dog velkommen til at bede os om at se på din ansøgning igen, hvis der er nye oplysninger i sagen. I så fald kan du skrive til os via Digital Post på borger.dk og vedhæfte den nye dokumentation. Vi vil derefter tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage din sag.

Sagsbehandlingstid – tilknytning til Danmark

Når du søger om at få godkendt din tilknytning til Danmark og eventuelt om at blive ligestillet med danske statsborgere, går der i gennemsnit 2½ måned, før du får svar.

Kontakt udlandsenheden

Har du spørgsmål om studieophold i udlandet, skal du kontakte dit danske uddannelsessted. 

Skriv til os

Har du spørgsmål om SU til en hel uddannelse i udlandet, skal du skrive til os via Digital Post på borger.dk.

Log ind med NemID/MitID. Du skal gøre følgende: 

 • Log på Borger.dk ved at trykke på Digital Post i højre hjørne
 • Vælg Ny besked øverst i venstre hjørne
 • Vælg myndighed (statslige myndigheder)
 • Vælg Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
 • Vælg den kategori, der passer til din forespørgelse
 • Når du har skrevet din mail, klik ”Send”

Du kan uploade op til 50 MB pr. mail.

In English

Step-by-step guide in English.

Kan du ikke få NemID/MitID?

Kan du ikke få NemID/MitID kan du stadig kontakte os - se siden "Når du ikke kan få NemID/MitID".

Ring til os

Du kan ringe til os på (+45) 72 31 79 20

 • Mandag: 10:00-14:30
 • Tirsdag: 10:00-14:30
 • Onsdag: Lukket
 • Torsdag: 10:00-14:30
 • Fredag: 10:00-14:30

Telefonerne til det team, der udbetaler SU til uddannelser i udlandet, er lukket fra 20. marts - 16. juni, fordi vi arbejder på at nedbringe vores sagsmængde. Du kan stadig henvende dig til os via Digital Post på borger.dk (se hvordan ovenfor), hvis du har konkrete spørgsmål til din situation. Vores telefonsluse kan besvare generelle henvendelser om SU til uddannelser i udlandet. 

Vejledning over telefonen

Har du spørgsmål, opfordrer vi altid til, at du først orienterer dig i reglerne her på su.dk. Ringer du til os, kan vi kun vejlede om regler og ansøgningsprocedurer.

Ønsker du behandling af din sag, skal du skrive til os. Vi kan ikke sagsbehandle over telefonen.

Råd og vejledning

Hvis du endnu ikke er i gang med en hel kandidatuddannelse, men søger generel vejledning, skal du henvende dig til det danske uddannelsessted, der udbyder en uddannelse, der svarer til den uddannelse, du vil læse i udlandet.
Hvis der ikke er et dansk uddannelsessted, der udbyder en lignende uddannelse, skal du henvende dig til det danske uddannelsessted, du er bachelor fra.

Du kan få vejledning om:

 • kvaliteten af den udenlandske uddannelse
 • studieopholdets relevans i forhold til den danske uddannelse
 • danske uddannelsesregler i forhold til udenlandske uddannelsesregler

De danske uddannelsessteder kan ikke vejlede dig i praktiske forhold om gennemførelsen af udenlandske uddannelser. Her skal du kontakte det udenlandske uddannelsessted, du ønsker at læse på.
Se, hvor du kan få vejledning.