Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her finder du links til de forskellige satser for SU

SU-satser

Hvor meget du kan få i SU afhænger af, hvilken uddannelsestype du går på, hvor du bor, hvor gammel du er, og hvornår du er startet på din uddannelse:

Jeg går på en ungdomsuddannelse (gymnasium, hhx mv.)

Jeg går på en videregående uddannelse (universitetet, journalist, lærer mv.)

Lån

Særlig støtte

Satser for særlig støtte (handicaptillæg, tillæg til forældre mv.)

Fribeløb

Udlandsstipendium

Overblik over satser

Få et grafisk overblik over de fleste 2023-satser i denne pdf-fil - for uddannelser, der er påbegyndt fra 1. juli 2014.