SU-støtte & SU-gæld 1998


 
 
Publikationen indeholder oplysninger om styrelsens 355.000 kunder og om de ca. 120.000 tidligere kunder, som nu er i gang med at tilbagebetale deres SU-studiegæld til Finansstyrelsen.

Publikationen belyser således i tal, hvorledes SU-systemet fungerer set i relation til hvem og hvor mange, der får SU-støtten, og hvorledes udviklingen i samfundets udgifter til uddannelsesstøtte har udviklet sig i de senere år.

Publikationen skal primært betragtes som en statistisk årbog, uden en meget nøje analyse af årsagerne til de konstaterede forhold og udviklingstendenser.

Publikationen (SUS nr. 6) vedrører primært data for støtteåret 1998, men belyser også hovedtal for udviklingen fra 1995 til 1998.

Tidsserier for en række udvalgte hovedtal fra og med 1991 fremgår af bilagstabellerne.
Indholdsfortegnelse:


Forord
1. Indledning
2. Hovedtal
3. Tildeling af SU-støtte
4. Endelig SU-støtte
5. SU-gæld
6. Bilagkolofon
Publikationen uden layout
Publikationen med layout og grafik
Publikationen i PDF-versionSUstyrelsen
Danasvej 30
1780 København V
Telefon: 33 26 86 00
e-mail: sustyrelsen@su.dk

Denne side indgår i publikationen "SU-støtte & SU-gæld 1998" som Forsiden

Publikationen kan findes på adressen http://www.sustyrelsen.dk/stud_tal/statistikker/1998/index.html
© SU-Styrelsen 2003