SU-støtte & SU-gæld 1999


 
 
Publikationen indeholder oplysninger om styrelsens 350.000 kunder og om de ca. 120.000 tidligere kunder, som nu er i gang med at tilbagebetale deres SU-studiegæld.

Publikationen belyser således i tal, hvorledes SU-systemet fungerer set i relation til hvem og hvor mange, der får SU-støtten, og hvorledes udviklingen i samfundets udgifter til uddannelsesstøtte i SU-berettigende uddannelser har udviklet sig i de senere år.

Publikationen skal primært betragtes som en statistisk årbog uden en nøjere analyse af årsagerne til de konstaterede forhold og udviklingstendenser.

Publikationen vedrører primært data for støtteåret 1999, men belyser også hovedtal for udviklingen fra 1996 til 1999.

Statistikpublikationen fokuserer detaljeret på nuværende og tidligere SU-støttemodtagere og supplerer dermed SUstyrelsens virksomhedsregnskab for 1999, hvis perspektiv er mere bredt.

Tidsserier for en række udvalgte hovedtal fra og med 1991 fremgår af bilagstabellerne.
Indholdsfortegnelse:

Forord
Kapitel: 1. Indledning
Kapitel: 2. Hovedtal
Kapitel: 3. Tildeling af SU-støtte
Kapitel: 4. Endelig SU-støtte
Kapitel: 5. SU-gæld
Kapitel: 6. Bilag kolofon
Publikationen uden layout
Publikationen med layout og grafik
Publikationen i PDF-version
Publikationen i Word-versionSUstyrelsen
Danasvej 30
1780 København V
Telefon: 33 26 86 00
e-mail: sustyrelsen@su.dk

Denne side indgår i publikationen "SU-støtte & SU-gæld 1999" som Forsiden

Publikationen kan findes på adressen http://www.sustyrelsen.dk/stud_tal/statistikket/1999/index.html
© SU-Styrelsen 2003