SU-støtte & SU-gæld 2000


 
 
Publikationen indeholder oplysninger om styrelsens 350.000 kunder og om de ca. 120.000 tidligere kunder, som nu er i gang med at tilbagebetale deres SU-studiegæld.

Publikationen belyser således i tal, hvorledes SU-systemet fungerer set i relation til hvem og hvor mange, der får SU-støtten, og hvorledes udviklingen i samfundets udgifter til uddannelsesstøtte i SU-berettigende uddannelser har udviklet sig i de senere år.

Publikationen skal primært betragtes som en statistisk årbog uden en nøjere analyse af årsagerne til de konstaterede forhold og udviklingstendenser.

Publikationen vedrører primært data for støtteåret 2000, men belyser også hovedtal for udviklingen fra 1997 til 2000.

Statistikpublikationen fokuserer detaljeret på nuværende og tidligere SU-støttemodtagere og supplerer dermed SUstyrelsens virksomhedsregnskab for 2000, hvis perspektiv er bredere.

I hovedsagen svarer denne publikation såvel indholdsmæssigt som strukturelt ret nøje til de seneste udgaver, men ændrede procedurer i forbindelse med administrationen af tilbagebetalingen af SU-gæld bevirker, at tal for de tidligere år på dette område ikke helt kan sammenlignes med årets tal. Hertil kommer, at kapitel 5 bl.a. er blevet udbygget med et afsnit om gæld som følge af for meget udbetalt støtte (FM-gæld). For 2000 er endvidere medtaget oplysninger om, i hvilken udstrækning klippekortet bliver udnyttet, herunder tilbøjeligheden til at søge slutlån, når det almindelige klippekort er brugt. Endelig er statistik vedrørende befordringsrabatordningen som noget nyt individbaseret.
Indholdsfortegnelse:

Forord
Kapitel: 1. Indledning
Kapitel: 2. Hovedtal
Kapitel: 3. Tildeling af SU-støtte
Kapitel: 4. Endelig SU-støtte
Kapitel: 5. SU-gæld
Kapitel: 6. Bilagkolofon
Publikationen uden layout
Publikationen med layout og grafik
Publikationen i PDF-version
Publikationen i Word-versionSUstyrelsen
Danasvej 30
1780 København V
Telefon: 33 26 86 00
e-mail: sustyrelsen@su.dk

Denne side indgår i publikationen "SU-støtte & SU-gæld 2000" som Forsiden

Publikationen kan findes på adressen http://www.sustyrelsen.dk/stud_tal/statistikker/2000/index.html
© SU-Styrelsen 2003