SU-støtte & SU-gæld 2001


 
 
Publikationen indeholder især oplysninger om de ca. 300.000 personer, som fik tildelt SU-støtte i 2001, og om de ca. 340.000 personer, som havde SU-gæld ved udgangen af 2001, men belyser også udviklingen fra 1998 til 2001.

Tidsserier for udvalgte hovedtal for alle år fra og med 1991 fremgår af bilagstabellerne. Alle beløb er opgjort i løbende priser, dvs. de reale udviklingstendenser er mindre end tallene umiddelbart viser.

Kapitel 1 indeholder hovedtal for udviklingen i SU-støtten og SU-gælden i femårsperioder fra 1991 til 2001.

Kapitel 2 beskriver mere detaljeret den tildelte støtte i 2001 for støttemodtagere i ungdomsud-dannelser samt visse udviklingstendenser de seneste 4 år.

Kapitel 3 beskriver mere detaljeret den tildelte støtte i 2001 for støttemodtagere i videregående uddannelser samt visse udviklingstendenser de seneste 4 år. Kapitlet indeholder også et afsnit om befordringsrabat og specialpædagogisk støtte (SPS), som alene kan opnås af støttemodtagere i videregående uddannelser.

Kapitel 4 belyser SU-støtte til uddannelser i udlandet, til udenlandske statsborgere og uddannelsesstedernes størrelse og dækningsgrad uden skelnen mellem UU og VU.

Kapitel 5 omhandler mere specificeret de nuværende og tidligere uddannelsessøgendes studiegæld i form af lånegæld og FM-gæld (for meget modtaget støtte) til staten ved udgangen af 2001.

Kapitel 6 indeholder bilag med bl.a. støttesatser, bilagstabeller, forkortelser og definitioner.
Indholdsfortegnelse:

Forord
Kapitel: 1.  SU-hovedtal
Kapitel: 2. SU i ungdomsuddannelser
Kapitel: 3.  SU i videregående uddannelser
Kapitel: 4. SU på uddannelsessteder, uddannelser i udlandet og til udenlandske statsborgere 
Kapitel: 5. SU-gæld
Kapitel: 6. Bilagkolofon
Publikationen uden layout
Publikationen med layout og grafik
Publikationen i PDF-version
Publikationen i Word-versionSUstyrelsen
Danasvej 30
1780 København V
Telefon: 33 26 86 00
e-mail: sustyrelsen@su.dk

Denne side indgår i publikationen "SU-støtte & SU-gæld 2001" som Forsiden

Publikationen kan findes på adressen http://www.sustyrelsen.dk/stud_tal/statistikker/2001/index.html
© SU-Styrelsen 2003