SU-støtte & SU-gæld 2002


 
 
Publikationen indeholder især oplysninger om de godt 300.000 personer, som fik tildelt SU-støtte i 2002, og om de knap 352.000 personer, som havde SU-gæld ved udgangen af 2002, men belyser også udviklingen fra 1999 til 2002.
Publikationen skal primært betragtes som en statistisk årbog uden nøjere analyse af årsagerne til de konstaterede forhold og udgør med den detaljerede fokus på nuværende og tidligere SU-støttemodtagere et supplement til SUstyrelsens årsrapport for 2002, hvis perspektiv er bredere, og som bl.a. også beskriver måltal for administration af støtteordningerne, som SUstyrelsen er ansvarlig for.
Data, der belyser tildeling af SU-støtte til personer i ungdomsuddannelser (UU) henholdsvis videregående uddannelser (VU), er adskilt i to separate kapitler.
Det indledende kapitel med hovedtal er begrænset til færre udvalgte hovedtal, og tidsperspektivet er gjort 11-årigt med tal for 1992, 1997 og 2002.
Tidsserier for udvalgte hovedtal for alle år fra og med 1991 fremgår af bilagstabellerne. Alle beløb er opgjort i løbende priser, dvs. de reale udviklingstendenser er mindre end tallene umiddelbart viser.Indholdsfortegnelse:

Forord
Kapitel: 1.  SU-hovedtal
Kapitel: 2.  SU i ungdomsuddannelser
Kapitel: 3.  SU i videregående uddannelser
Kapitel: 4.  SU på uddannelsessteder, uddannelser i udlandet og til udenlandske statsborgere
Kapitel: 5.  SU-gæld
Kapitel:  6.  Bilagkolofon
Publikationen uden layout
Publikationen med layout og grafik
Publikationen i PDF-version
Publikationen i Word-versionSUstyrelsen
Danasvej 30
1780 København V
Telefon: 33 26 86 00
e-mail: sustyrelsen@su.dk

Denne side indgår i publikationen "SU-støtte & SU-gæld 2002" som Forsiden

Publikationen kan findes på adressen http://www.sustyrelsen.dk/stud_tal/statistikker/2002/index.html
© SU-Styrelsen 2003