SU-støtte & SU-gæld 2003


 
 
Publikationen indeholder især oplysninger om de 303.000 personer, som fik tildelt SU-støtte i 2003, og om de godt 358.000 personer, som havde SU-gæld ved udgangen af 2003. Endvidere belyses udviklingen gennem de seneste år.

Publikationen skal primært betragtes som en statistisk årbog uden nøjere analyse af årsagerne til de konstaterede forhold og udgør med den detaljerede fokus på nuværende og tidligere SU-støttemodtagere et supplement til SUstyrelsens årsrapport for 2003, hvis perspektiv er bredere, og som bl.a. også beskriver måltal for administration af støtteordningerne, som SUstyrelsen er ansvarlig for.
Indholdsfortegnelse:

Forord
1. SU-hovedtal
2. SU i ungdomsuddannelser
3. SU i videregående uddannelser
4. SU på uddannelsessteder, uddannelser i udlandet og til udenlandske statsborgere
5. SU-gæld
6. Bilagkolofon
Publikationen uden layout
Publikationen med layout og grafik
Publikationen i PDF-version
Publikationen i Word-versionSU-styrelsen
Danasvej 30
1780 København V
Telefon: 33 26 86 00
e-mail: sustyrelsen@su.dk

Denne side indgår i publikationen "SU-støtte & SU-gæld 2003" som Forsiden

Publikationen kan findes på adressen http://www.sustyrelsen.dk/stud_tal/statistikker/2003/index.html
© SU-Styrelsen 2003