SU-støtte & SU-gæld 2004


 
 
Publikationen indeholder især oplysninger om de 309.000 personer, som fik tildelt SU-støtte i 2004, og om de knap 359.000 personer, der havde SU-gæld ved udgangen af 2004. Endvidere belyses udviklingen gennem de seneste år.

Publikationen skal primært betragtes som en statistisk årbog uden nøjere analyse af årsagerne til de konstaterede forhold og udgør med den detaljerede fokus på nuværende og tidligere SU-støttemodtagere et supplement til styrelsens årsrapport for 2004. Årsrapporten har et bredere perspektiv, og beskriver også bl.a. måltal for administration af de øvrige støtteordninger, som styrelsen er ansvarlig for.
Indholdsfortegnelse:


Forord

1.  SU-hovedtal
2.  SU i ungdomsuddannelser
3.  SU i videregående uddannelser
4.  SU-gæld
5.  Bilagkolofon
Publikationen uden layout
Publikationen med layout og grafik
Publikationen i PDF-version
Publikationen i Word-versionStyrelsen for Statens Uddannelsesstøtte
Danasvej 30
1780 København V
Telefon: 33 26 86 00
e-mail: sustyrelsen@su.dk

Denne side er forsiden til publikationen "SU-støtte & SU-gæld 2004".

Publikationen kan findes på adressen http://www.sustyrelsen.dk/stud_tal/statistikker/2004/index.htm
© Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 2005