SU-støtte & SU-gæld 2005


SU-statistik

 
 
Publikationen indeholder oplysninger om de 314.000 personer, som fik tildelt SU-støtte i 2005, og om de 359.000 personer, der havde SU-gæld ved udgangen af 2005. Endvidere belyses udviklingen gennem de seneste år.

Publikationen skal primært betragtes som en statistisk årbog uden nøjere analyse af årsagerne til de konstaterede forhold og udgør med det detaljerede fokus på nuværende og tidligere SU-støttemodtagere et supplement til styrelsens årsrapport for 2005, som har et bredere perspektiv, og bl.a. også indeholder måltal for administration af de øvrige støtteord-ninger, som styrelsen er ansvarlig for.
Indholdsfortegnelse:


1.   SU-hovedtal
2.   SU i ungdomsuddannelser
3.   SU i videregående uddannelser
4.   SU-gæld
5.  Bilagkolofon
Publikationen uden layout
Publikationen med layout og grafik
Publikationen i PDF-version
Publikationen i Word-versionStyrelsen for Statens Uddannelsesstøtte
Danasvej 30
1780 København V
Telefon: 33 26 86 00
e-mail: sustyrelsen@su.dk

Denne side er forsiden til publikationen "SU-støtte & SU-gæld 2005".

Publikationen kan findes på adressen http://www.sustyrelsen.dk/stud_tal/statistikker/2005/index.html
© Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 2006