SU-støtte og SU-gæld 2006


 
 
Publikationen indeholder oplysninger om de 316.000 personer, som fik tildelt SU-støtte i 2006, og om de 361.000 personer, der havde SU-gæld ved udgangen af 2006. Endvidere belyses udviklingen gennem de seneste år.

Publikationen skal primært betragtes som en statistisk årbog uden nøjere analyse af årsagerne til de konstaterede forhold og udgør med det detaljerede fokus på nuværende og tidligere SU-støttemodtagere et supplement til styrelsens årsrapport for 2006, som har et bredere perspektiv, og bl.a. også indeholder måltal for administration af de øvrige støtteordninger, som styrelsen er ansvarlig for.

Tidsserier for udvalgte hovedtal for alle år fra og med 1991 fremgår af bilagstabellerne. Alle beløb er opgjort i løbende priser (bilag 1 dog også i faste priser), hvilket betyder, at de reale udviklingstendenser er mindre end tallene umiddelbart viser.
Indholdsfortegnelse:

Forord
1. SU-hovedtal
2. SU i ungdomsuddannelser
3. SU i videregående uddannelser
4. SU-gæld
5. Bilagkolofon
Publikationen uden layout
Publikationen med layout og grafik
Publikationen i PDF-version

Publikationen i Word-version
Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte
Danasvej 30
1780 København V
Telefon: 33 26 86 00
e-mail: sustyrelsen@su.dk

Denne side er forsiden til publikationen "SU-støtte og SU-gæld 2006".

Publikationen kan findes på adressen http://www.sustyrelsen.dk/stud_tal/statistikker/2006/index.html
© Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 2007