Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her finder du svar på spørgsmål om SU i forbindelse med COVID-19

For English version see COVID-19 and SU - English version.

Vi opdaterer løbende siderne med generelle spørgsmål og svar.

Overblik: 5 tiltag på SU-området

 • Ekstra SU-lån - til studerende, der modtager SU
 • Ekstra slutlån - til studerende, der er sidst i deres videregående eller private uddannelse
 • Forhøjet fribeløb - til studerende, der deltager i COVID-19 beredskabet
 • Ekstra SU-lån/slutlån - til studerende på videregående eller private uddannelser, der er i lønnet praktik
 • Forlænget periode med slutlån - til studerende på videregående og private uddannelser, der har brugt alle slutlånsrater eller har brugt alle SU-klip til uddannelsen og ikke har ret til almindeligt slutlån

Læs om: 

Ekstra lån for maj og juni 2021 – opdatering 4/5-2021

Du kan fra tirsdag den 4. maj 2021 godkende din låneplan i minSU med ekstra lån for maj og juni 2021. Du kan læse om tidsfrister og udbetaling med videre på siden "COVID-19 og mulighed for ekstra lån" her.

Vær opmærksom på, at har du søgt om SU og SU-lån eller om ændringer til din SU, og var din ansøgning ikke færdigbehandlet mandag den 3. maj 2021, kan du endnu ikke se det forhøjede lån for maj og juni 2021 på din låneplan i minSU. Når din ansøgning er færdigbehandlet, vil du modtage en støttemeddelelse i e-Boks, hvor du også kan se det forhøjede lån for maj og juni 2021. Du kan herefter logge på minSU og godkende din låneplan. Vi udbetaler normalt dit lån cirka en uge efter, du har godkendt din låneplan. Du se status på din ansøgning i minSU ved at vælge ’Se din SU’ > ’Status på ansøgning’.

Generelle spørgsmål:

Får jeg SU, når jeg ikke møder op på mit uddannelsessted?

Ja. SU bliver udbetalt til studerende forud og på månedsbasis. Studerende skal fortsat være studieaktive og altså opretholde deres studieaktivitet i det omfang, det er muligt. SU-udbetalinger, der skal behandles manuelt, kan dog risikere at blive forsinket. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, skal du henvende dig til dit uddannelsessted.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg bliver forsinket i min videregående uddannelse på grund af COVID-19?

Vi forudsætter, at du er studieaktiv hjemmefra i det omfang, det er muligt. SU-udbetalingerne fortsætter derfor uændret.

Hvis du bliver forsinket i din videregående uddannelse som følge af COVID-19-situationen, kan du søge om tillæg af SU-klip til ramme og støttetid efter de gældende regler om tillæg af klip. Det vil både kunne være på grund af sygdom eller andre særlige forhold. Der vil dog altid være tale om en konkret afgørelse i forhold til den enkelte SU-ansøger, hvor du skal kunne godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem COVID 19-situationen og din forsinkelse.

Kan jeg opretholde min status som arbejdstager, selvom jeg i en periode ikke kan arbejde på grund af COVID-19? - Opdateret 17/12-2020

I perioder kan de danske myndighedes anbefalinger til borgere og virksomheder i forbindelse med COVID-19 betyde, at du ikke kan arbejde som normalt. Det tager vi hensyn til, når vi løbende vurderer din arbejdstagerstatus.

Ansat i en branche, der fortsat er omfattet af nedlukning

Er du ansat i en af de brancher, der fortsat er omfattet af nedlukningen, skal du sende en tro- og loveerklæring fra din arbejdsgiver. Erklæringen skal indeholde:

 • erklæring på, at den fortsatte nedlukning i forbindelse med COVID-19 er årsagen til, at du ikke kan arbejde 10–12 timer om ugen din arbejdsgivers underskrift
 • CVR-nummer
 • virksomhedens stempel
 • klar angivelse af, hvilken periode erklæringen dækker (erklæringen kan dog maksimalt dække den til enhver tid gældende periode for myndighedernes anbefalinger).

Vi foretager altid en konkret vurdering af den indsendte dokumentation.

Ansat i en branche, der ikke er omfattet af nedlukning

Hvis du er ansat i en af de brancher, der ikke er nedlukket, men fortsat er meget påvirket af COVID-19-situationen, skal du sende en tro- og loveerklæring fra din arbejdsgiver. Erklæringen skal indeholde:

 • redegørelse for, at din arbejdsplads som følge af COVID-19 ikke kan tilbyde dig det antal arbejdstimer, som du normalt har. Det skal også fremgå af erklæringen, hvad nedgangen i dine arbejdstimer skyldes - for eksempel færre kunder, indskrænket åbningstid eller lignende.
 • din arbejdsgivers underskrift
 • CVR-nummer
 • virksomhedens stempel
 • klar angivelse af, hvilken periode erklæringen dækker (erklæringen kan dog maksimalt dække den til enhver tid gældende periode for myndighedernes anbefalinger).

Vi foretager altid en konkret vurdering af den indsendte dokumentation.

Hvis du holder ferie eller bliver opsagt fra dit arbejde

Du skal være opmærksom på, at hvis du afholder ferie, skal du sende dokumentation for det, uanset din beskæftigelse og om du er omfattet af lønkompensation eller ej. Du kan følge anvisningerne under Ændringer til din situation.

Hvis du bliver opsagt fra dit job, kan du følge anvisningerne til ’"Uforskyldt arbejdsløs" under Ændringer til din situation.

Det er som udgangspunkt er en forudsætning, at du har status som arbejdstager i perioden op til, at du på grund af de danske myndigheders anbefalinger i forbindelse med COVID-19, midlertidigt ikke kan arbejde. Det gælder også, hvis du bliver opsagt fra dit arbejde. Vi foretager altid en konkret vurdering, men det betyder, at vi som udgangspunkt forventer, at du som minimum har arbejdet 10-12 timer hver uge i en sammenhængende periode på 10 uger op til det tidspunkt, hvor du holder op med at arbejde.

Kontakt

Mangler du svar på et spørgsmål, kan du se, hvem du kan kontakte med dit spørgsmål her.

Hvis du har spørgsmål til din ligestilling som vandrende arbejdstager efter EU-retten, kan du kontakte os via Digital Post. Klik her for at give os besked via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks.