Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her finder du svar på spørgsmål om SU i forbindelse med COVID-19

For English version see COVID-19 and SU - English version.

Vi opdaterer løbende siderne med generelle spørgsmål og svar.

Overblik: 5 tiltag på SU-området

 • Ekstra SU-lån - til studerende, der modtager SU
 • Ekstra slutlån - til studerende, der er sidst i deres videregående eller private uddannelse
 • Forhøjet fribeløb - til studerende, der deltager i COVID-19 beredskabet
 • Ekstra SU-lån/slutlån - til studerende på videregående eller private uddannelser, der er i lønnet praktik
 • Forlænget periode med slutlån - til studerende på videregående og private uddannelser, der har brugt alle slutlånsrater eller har brugt alle SU-klip til uddannelsen og ikke har ret til almindeligt slutlån

Læs om: 

Ekstra lån for studerende i lønnet praktik i maj og juni 2021 – opdatering 22/6-2021

Studerende, der er i lønnet praktik i hele eller dele af perioderne fra marts til august 2020 og fra november 2020 til juni 2021 som led i deres videregående uddannelse, er omfattet af muligheden for at optage ekstra SU-lån eller slutlån. Det ekstra lån kan optages, når den lønnede praktikperiode er afsluttet, og den studerende igen modtager SU eller slutlån.

Har du været i lønnet praktik i maj og/eller juni 2021, og begynder du at modtage SU eller slutlån i en af månederne fra juni til september 2021 efter endt praktikperiode, kan du nu godkende din låneplan i minSU. Begynder du at modtage SU eller slutlån i juni eller juli 2021, udbetaler vi det ekstra lån cirka en uge efter, du har godkendt din låneplan. Begynder du at modtage SU eller slutlån i august eller september 2021, udbetaler vi det ekstra lån sammen med din SU eller slutlån for august eller september 2021.

Se også spørgsmålet "Kan jeg få det ekstra SU-lån/SU-slutlån, hvis jeg er i lønnet praktik?".

Ekstra lån for maj og juni 2021 – opdatering 4/5-2021

Du kan fra tirsdag den 4. maj 2021 godkende din låneplan i minSU med ekstra lån for maj og juni 2021. Du kan læse om tidsfrister og udbetaling med videre på siden "COVID-19 og mulighed for ekstra lån" her.

Vær opmærksom på, at har du søgt om SU og SU-lån eller om ændringer til din SU, og var din ansøgning ikke færdigbehandlet mandag den 3. maj 2021, kan du endnu ikke se det forhøjede lån for maj og juni 2021 på din låneplan i minSU. Når din ansøgning er færdigbehandlet, vil du modtage en støttemeddelelse i e-Boks, hvor du også kan se det forhøjede lån for maj og juni 2021. Du kan herefter logge på minSU og godkende din låneplan. Vi udbetaler normalt dit lån cirka en uge efter, du har godkendt din låneplan. Du se status på din ansøgning i minSU ved at vælge ’Se din SU’ > ’Status på ansøgning’.

Generelle spørgsmål:

Får jeg SU, når jeg ikke møder op på mit uddannelsessted?

Ja. SU bliver udbetalt til studerende forud og på månedsbasis. Studerende skal fortsat være studieaktive og altså opretholde deres studieaktivitet i det omfang, det er muligt. SU-udbetalinger, der skal behandles manuelt, kan dog risikere at blive forsinket. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, skal du henvende dig til dit uddannelsessted.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg bliver forsinket i min videregående uddannelse på grund af COVID-19?

Vi forudsætter, at du er studieaktiv hjemmefra i det omfang, det er muligt. SU-udbetalingerne fortsætter derfor uændret.

Hvis du bliver forsinket i din videregående uddannelse som følge af COVID-19-situationen, kan du søge om tillæg af SU-klip til ramme og støttetid efter de gældende regler om tillæg af klip. Det vil både kunne være på grund af sygdom eller andre særlige forhold. Der vil dog altid være tale om en konkret afgørelse i forhold til den enkelte SU-ansøger, hvor du skal kunne godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem COVID 19-situationen og din forsinkelse.

Kan jeg opretholde min status som arbejdstager, selvom jeg i en periode ikke har kunnet arbejde på grund af COVID-19? - Opdateret 2/2-2022

I perioder kan de danske myndighedes anbefalinger til borgere og virksomheder i forbindelse med COVID-19 have betydet, at du ikke har kunnet arbejde som normalt. Det tager vi hensyn til, når vi løbende vurderer din status som arbejdstager i Danmark efter EU-retten.

I perioden fra den 10. december 2021 til 31. januar 2022  har enkelte brancher været omfattet af restriktioner og nedlukning (for eksempel nattelivet) i forbindelse med COVID-19.

Fra 1. februar 2022 er der ikke længere restriktioner eller nedlukning. Vi forventer derfor, at du fra 1. februar 2022 igen begynder at arbejde som normalt.

Du skal være arbejdstager op til, at du midlertidigt ikke har kunnet arbejde

Du skal være opmærksom på, at det er en forudsætning for at kunne bevare status som arbejdstager i Danmark efter EU-retten, at du har status som arbejdstager i perioden op til, at du på grund af de danske myndigheders anbefalinger i forbindelse med COVID-19 midlertidigt ikke har kunnet arbejde. Det gælder også, hvis du bliver opsagt fra dit arbejde. Som udgangspunkt forventer vi, at du som minimum har arbejdet 10-12 timer hver uge i en sammenhængende periode på 10 uger op til det tidspunkt, hvor du midlertidigt ikke har kunnet arbejde på grund af COVID-19-situationen. Vi foretager altid en konkret vurdering.

Herunder kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis din arbejdsplads har været omfattet af nedlukning eller meget påvirket af COVID-19 i den ovennævnte periode.

Ansat i en branche, der har været omfattet af nedlukning fra 10. december 2021 til 31. januar 2022

Er du ansat i en branche, der har været omfattet af nedlukning i ovennævnte periode (for eksempel nattelivet), skal du sende en tro- og loveerklæring fra din arbejdsgiver. Erklæringen skal indeholde:

 • erklæring på, at nedlukning i forbindelse med COVID-19 er årsagen til, at du ikke har kunnet arbejde 10–12 timer om ugen
 • din arbejdsgivers underskrift
 • din arbejdsgivers CVR-nummer
 • virksomhedens stempel
 • klar angivelse af, hvilken periode erklæringen dækker (erklæringen kan dog maksimalt dække den til enhver tid gældende periode for myndighedernes anbefalinger).

Vi foretager altid en konkret vurdering af den indsendte dokumentation.

Ansat i en branche, der har været meget påvirket af COVID-19 fra 10. december 2021 til 31. januar 2022

Hvis din arbejdsplads har været meget påvirket af COVID-19-situationen som følge af restriktioner og nedlukning i ovennævnte periode, skal du sende en tro- og loveerklæring fra din arbejdsgiver. Erklæringen skal indeholde:

 • redegørelse for, at din arbejdsplads som følge af COVID-19 ikke har kunnet tilbyde dig det antal arbejdstimer, som du normalt har. Det skal også fremgå af erklæringen, hvad nedgangen i dine arbejdstimer skyldes - for eksempel færre kunder, indskrænket åbningstid eller lignende
 • din arbejdsgivers underskrift
 • din arbejdsgivers CVR-nummer
 • virksomhedens stempel
 • klar angivelse af, hvilken periode erklæringen dækker (erklæringen kan dog maksimalt dække den til enhver tid gældende periode for myndighedernes anbefalinger).

Vi foretager altid en konkret vurdering af den indsendte dokumentation.

Hvis du holder ferie eller bliver opsagt fra dit arbejde

Du skal være opmærksom på, at hvis du afholder ferie, skal du sende dokumentation for det, uanset din beskæftigelse og om du er omfattet af lønkompensation eller ej. Du kan følge anvisningerne under Ændringer til din situation.

Hvis du bliver opsagt fra dit job, kan du følge anvisningerne til ’"Uforskyldt arbejdsløs" under Ændringer til din situation.

Kontakt

Mangler du svar på et spørgsmål, kan du se, hvem du kan kontakte med dit spørgsmål her.

Hvis du har spørgsmål til din ligestilling som vandrende arbejdstager efter EU-retten, kan du kontakte os via Digital Post. Klik her for at give os besked via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks.