Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her finder du svar på spørgsmål om SU i forbindelse med COVID-19 (Coronavirus).

For english version see COVID-19 and SU - english version.

Vi opdaterer løbende siden med generelle spørgsmål og svar. Siden er sidst opdateret 250320.

Finder du ikke svar nedenfor, kan du se, hvem du kan kontakte med dit spørgsmål her.

Får jeg SU, når jeg ikke møder op på mit uddannelsessted?

Ja. SU bliver udbetalt til studerende forud og på månedsbasis. Studerende skal fortsat være studieaktive og altså opretholde deres studieaktivitet i det omfang, det er muligt. SU-udbetalinger, der skal behandles manuelt, kan dog risikere at blive forsinket. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, skal du henvende dig til dit uddannelsessted.

Hvordan skal jeg forholde mig til kravene om studieaktivitet og forsinkelse?

Vi forudsætter, at du er studieaktiv hjemmefra i det omfang, det er muligt. SU-udbetalingerne fortsætter derfor uændret.

Særligt for studerende på videregående uddannelser

Hvis du bliver forsinket i din videregående uddannelse som følge af COVID-19-situationen, kan du søge om tillæg af SU-klip til ramme og støttetid. Der vil dog altid være tale om en konkret afgørelse i forhold til den enkelte SU-ansøger, hvor du skal kunne godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem COVID 19-situationen og din forsinkelse.

Den halvårlige studieaktivitetskontrol for studerende på en videregående uddannelse bliver afviklet som normalt fra slutningen af marts. Er du startet på din uddannelse den 1. juli 2016 eller senere, vil vi kontrollere, om du er mere end 6 måneder (svarende til 30 ECTS) forsinket i din uddannelse. Er du mere end 6 måneder forsinket, vil du modtage et partshøringsbrev fra styrelsen.

Studerende, der ved studieaktivitetskontrollen er beregnet til at være mere end 6 måneder forsinkede i uddannelsen, er blevet forsinkede forud for COVID-19-tiltagene. Der vil derfor ikke være tale om, at studerende bliver erklæret studieinaktive på grund af COVID-19-tiltagene.

Hvordan skal jeg forholde mig til kravene om studieaktivitet og forsinkelse, når jeg læser en videregående uddannelse i udlandet?

Dokumentation for studieaktivitet

Du skal fortsætte med at indsende den halvårlige studiedokumentation.

Hvis dit uddannelsessted er blevet lukket på grund af Corona-virus, eller du er taget hjem til Danmark på grund af Corona-virus, og du derfor ikke har mulighed for at få stemplet og underskrevet din studiedokumentation af uddannelsesstedet, skal du selv udfylde blanketten til studiedokumentation, som du finder her på su.dk og skrive under på tro og love, at du følger studiet planmæssigt.

Hvis der er tale om dokumentation for, at du har afsluttet uddannelsen, skal du også i dette tilfælde selv udfylde blanketten og skrive under på tro og love, at du har afsluttet uddannelsen. I dette tilfælde skal vi bede dig om, at få dit uddannelsessted til at underskrive blanketten for, at du har afsluttet din uddannelse, når uddannelsesstedet igen er åbnet.

Studerende på videregående uddannelser i udlandet

Hvis du bliver forsinket i din videregående uddannelse som følge af COVID-19-situationen, kan du søge om tillæg af SU-klip til ramme og støttetid. Der vil dog altid være tale om en konkret afgørelse i forhold til den enkelte SU-ansøger, hvor du skal kunne godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem COVID 19-situationen og din forsinkelse.

Jeg har ikke flere SU-klip tilbage, så jeg har finansieret mine studier via studiejob. Nu er mit studiejob lukket ned på grund af COVID-19. Kan jeg så få anden økonomisk støtte?

Hvis du er løbet tør for SU, kan du måske være berettiget til slutlån - læs mere om slutlån her.

Se din fagforenings hjemmeside for svar på spørgsmål om dine rettigheder som studentermedarbejder i forbindelse med COVID-19.

Kan jeg opretholde min status som arbejdstager, selvom jeg i en periode ikke kan arbejde på grund af COVID-19?

Vi står i en ekstraordinær situation, og det vil vi tage hensyn til, når vi løbende vurderer din arbejdstagerstatus. 

Som udgangspunkt kan du derfor bevare din arbejdstagerstatus i den periode, hvor de danske myndigheders anbefalinger til borgere og virksomheder for at mindske smittespredningen kan betyde, at du ikke kan arbejde. Det er i øjeblikket perioden fra midten af marts 2020 til midten af april 2020.

Du skal derfor ikke foretage dig noget, hvis du i en kortere periode på cirka 2-5 uger ikke kan arbejde som følge af COVID-19. Som udgangspunkt forventer vi, at du derefter genoptager din erhvervsaktivitet.

Hvis du bliver opsagt fra dit job, kan du følge anvisningerne til ’uforskyldt arbejdsløs’ under Ændringer til din Situation.

Du skal være opmærksom på, at det som udgangspunkt er en forudsætning, at du har status som arbejdstager i perioden op til, at du på grund af de danske myndigheders anbefalinger i forbindelse med COVID-19 midlertidigt ikke kan arbejde. Det gælder også, hvis du bliver opsagt fra dit arbejde. Vi foretager altid en konkret vurdering, men det betyder, at vi som udgangspunkt forventer, at du som minimum har arbejdet 10-12 timer hver uge i en sammenhængende periode på 10 uger op til det tidspunkt, hvor du holder op med at arbejde.

Hvis du har spørgsmål til din ligestilling som vandrende arbejdstager efter EU-retten, kan du kontakte os via Digital Post. Klik her for at give os besked via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks.

Er der fortsat et loft på indtjening ved siden af SU, som jeg skal tage stilling til, inden jeg som medicinstuderende møder ind som en del af nødberedskabet?

Vi er opmærksomme på spørgsmålet. For nuværende gælder de ordinære fribeløbsgrænser. Læs mere om fribeløb.

COVID-19 og mulighed for ekstra lån

Den 19. marts 2020 blev det politisk besluttet, at studerende kan optage ekstra lån i marts og april 2020 i forbindelse med COVID-19. For at kunne få det ekstra lån, skal du have søgt det almindelige lån/slutlån til marts og april 2020 i minSU.

  • Du har allerede søgt almindeligt SU-lån/slutlån: Du skal ikke søge det ekstra lån, hvis du allerede har søgt SU-lån/slutlån til marts og april. Når du automatisk modtager en ny støttemeddelelse i e-Boks med det ekstra lån, skal du godkende din låneplan i minSU.

  • Du har ikke søgt almindeligt SU-lån/slutlån til marts og april 2020: Du skal søge lån efter de almindelige betingelser.
    VIGTIGT: Ønsker du slutlån for marts 2020, skal du have søgt det senest 31. marts 2020. For april er ansøgningsfristen 30. april 2020. Slutlån kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. Læs mere om at søge slutlån i minSU.

Du skal altid godkende din låneplan for at få lånet udbetalt. Det kan du læse mere om nedenfor.

Se mere under de forskellige spørgsmål og svar herunder:

 

Hvem kan søge det ekstra SU-lån eller SU-slutlån?

SU-lån: For at være berettiget til at optage ekstra SU-lån, skal du modtage SU – se betingelserne for SU-lån her.

SU-slutlån: For at være berettiget til at optage ekstra SU-slutlån, skal du være studieaktiv på en videregående uddannelse og opfylde betingelserne for SU-slutlån.

For at kunne få det ekstra lån, skal du have søgt det almindelige lån/slutlån til marts og april 2020 i minSU.

Hvor meget kan jeg låne ekstra i SU-lån eller SU-slutlån i forhold til COVID-19?

Hvis du får SU, får du mulighed for at optage SU-lån for op til 6.388 kr. pr. måned ud over SU-stipendium og eksisterende mulighed for SU-lån. Det svarer til, at du i alt kan få udbetalt 9.582 kr. pr. måned som almindeligt SU-lån – indtil videre i marts og april 2020.

Udvidelsen gælder også for studerende på videregående uddannelser, der modtager SU-slutlån. Slutlånet udvides derfor fra 8.241 kr. pr. måned til 14.602 kr. pr. måned – indtil videre i marts og april 2020.

Hvordan får jeg ekstra SU-lån i forhold til COVID-19?

Du skal modtage SU i marts og april for at have ret til SU-lån i de to måneder. Læs mere om at søge SU-lån i minSU.

Hvis du ikke allerede har søgt om SU-lån, skal du søge efter de almindelige betingelser via minSU. Har du allerede søgt om SU-lån for marts og april, eller modtager du allerede SU-lån for disse måneder, skal du ikke søge igen, da du automatisk får tildelt den forhøjede lånemulighed.

Godkend dit SU-lån

Husk, at når du modtager støttemeddelelsen med det forhøjede SU-lån, skal du, for at få det udbetalt, godkende din låneplan med det forhøjede lån, eller en del af det, via minSU. Læs mere om at godkende dit SU-lån.

Du kan selv vælge, om du vil godkende din låneplan nu eller senere. Så længe du går på en SU-berettigende uddannelse, kan du godkende din låneplan og få lånet udbetalt med tilbagevirkende kraft.

Læs mere om betingelser for SU-lån.

Hvis du er i tvivl om, om du vil have dele af eller hele det ekstra lån udbetalt, anbefaler vi dig, at du i første omgang søger om lånet, men ikke godkender din låneplan.

Hvordan får jeg ekstra SU-slutlån i forhold til COVID-19?

Ønsker du slutlån for marts 2020, skal du have søgt det senest 31. marts 2020. For april er ansøgningsfristen 30. april 2020. Slutlån kan ikke søges med tilbagevirkende kraft.

Vær særlig opmærksom: Hvis du slutter din uddannelse ultimo marts eller april, skal du godkende din låneplan, så snart du har modtaget besked i din eboks.

Har du allerede søgt om SU-slutlån for marts og april 2020, eller modtager du allerede SU-slutlån for disse måneder, skal du ikke søge igen, da du automatisk får tildelt den forhøjede lånemulighed. Du skal dog godkende en ny låneplan for at få lånet udbetalt, når du har fået en støttemeddelelse med den ændrede tildeling.

Kan jeg betale mit ekstra SU-lån eller SU-slutlån tilbage med det samme, hvis jeg fortryder?

Ja, du kan betale lånet tilbage til Udbetaling Danmark. Se mere på borger.dk/studiegæld.

Hvornår bliver mit ekstra SU-lån/SU-slutlån udbetalt?

Vi udbetaler dit lån cirka en uge efter, du har godkendt din låneplan.

Skal jeg være opsagt fra mit studiejob for at være berettiget til det ekstra SU-lån/SU-slutlån?

Nej, du skal opfylde de almindelige betingelser for SU-lån og betingelser for SU-slutlån.

Hvornår kan jeg senest søge om SU-lån for marts og april 2020?

Du skal søge i 2020 (dog senest 5. december 2020), mens du går på en uddannelse, der giver dig ret til SU. Du skal også have modtaget SU i marts og april 2020. Se også svarene på "Hvornår kan jeg senest søge om slutlån for marts og april 2020?”.

Du vil automatisk blive tildelt den forhøjede lånemulighed, hvis du allerede har fået tildelt lån i form af studielån i marts og april og eventuelt supplerende studielån til forsørgere. I det tilfælde skal du blot godkende en ny låneplan for at få lånet udbetalt, når du har fået en støttemeddelelse med den ændrede tildeling.

Hvornår kan jeg senest søge om slutlån for marts og april 2020?

Ønsker du slutlån for marts 2020, skal du have søgt senest den 31. marts 2020. For april er ansøgningsfristen den 30.april 2020. Slutlån kan ikke søges med tilbagevirkende kraft.

Du vil automatisk blive tildelt den forhøjede lånemulighed, hvis du allerede har fået tildelt slutlån i marts og april. I det tilfælde skal du blot godkende en ny låneplan for at få lånet udbetalt, når du har fået en støttemeddelelse med den ændrede tildeling.

Information på ministeriets hjemmeside

Vi henviser i øvrige til spørgsmål og svar om tilrettelæggelsen af uddannelser på temasiden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.