Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Studerende, som får en særlig høj indkomst, fordi de deltager i samfundskritiske funktioner i forbindelse med COVID-19-beredskabet, kan søge om at få deres fribeløb forhøjet. Fristen for 2020, 2021 og 2022 var 1. januar 2024

Det er vedtaget at videreføre det forhøjede fribeløb i forbindelse med corona-beredskabet til 2020, 2021 og 2022. 

Hvornår skal jeg søge om at få forhøjet mit fribeløb?

Du behøver ikke gøre noget nu, hvis du deltager i samfundskritiske funktioner i forbindelse med COVID-19-beredskabet. Det er kun nødvendigt at søge om forhøjelse af fribeløbet, hvis du forventer, at din indkomst for 2020, 2021 eller 2022 kom til at overskride dit almindelige årsfribeløb eller uddannelsesfribeløb. Læs mere om fribeløb her.

Hvis du er i tvivl om, om du vil komme til at tjene mere end dit almindelige årsfribeløb, kan du også vente med at søge om at få forhøjet dit fribeløb, til efter du har fået krav (fordi du har tjent for meget). Du vil derefter kunne få omberegnet dit krav, efter at du har fået forhøjet dit fribeløb.

Hvem kan få forhøjet deres fribeløb?

Det forhøjede fribeløb kan gives til studerende, der deltager i samfundskritiske funktioner i forbindelse med COVID-19-beredskabet. Hermed menes blandt andet studerende med en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund, der bliver anmodet om at træde til som ekstra assistance i samfundskritiske funktioner, og hvor dette arbejde ikke udføres som en del af den studerendes almindelige arbejde. Det kan for eksempel være medicin- og sygeplejerskestuderende til ekstravagter (FADL-vagter samt studenter-lægevikarer) og sosu-elever, der deltager i arbejde i tilknytning til COVID-19-beredskabet.

Hvordan ved jeg, om jeg er berettiget til at få det forhøjede fribeløb?

Når vi vurderer, om der er tale om deltagelse i samfundskritiske funktioner i forbindelse med covid-19-beredskabet, tager vi udgangspunkt i myndighedernes oprindelige tiltag mod coronavirus/COVID-19 onsdag den 11. marts 2020, hvor alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, blev sendt hjem hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020. Med kritiske funktioner menes her for eksempel personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet, kriminalforsorgen, beredskabet, kødkontrollen og området for socialt udsatte. Der kan også være tale om personale ansat for eksempel som poder. Det forhold, at hjemsendelse vil indebære opbygning af sagsbunker og forlængede sagsbehandlingstider, betyder ikke, at funktionerne anses som kritiske.

Som udgangspunkt kan du derfor få forhøjet dit fribeløb, hvis du ikke har været hjemsendt som følge tiltaget den 11. marts 2020, eller tilsvarende senere tiltag fordi du har varetaget samfundskritiske funktioner.

I særlige tilfælde kan du også få forhøjet dit fribeløb, hvis du, efter aftale med din arbejdsgiver, har kunnet udføre en mindre del af dit samfundskritiske arbejde hjemmefra – også selv om du ikke har været omfattet af den generelle hjemsendelse. Det kan for eksempel være, hvis du har haft ekstraarbejde i Udenrigsministeriets Borgerservice i forbindelse med COVID-19-beredskabet.

Som udgangspunkt skal der være tale om ekstra løn, tjent fordi du er anmodet om at træde til som ekstra assistance i samfundskritiske funktioner, og hvor dette arbejde ikke udføres som en del af dit almindelige arbejde Når vi vurderer din ansøgning, sammenholder vi derfor den ekstra løn, du har tjent som følge af din varetagelse af samfundskritiske funktioner i forbindelse med COVID-19-beredskabet med din tidligere løn. Du skal selv opgive oplysninger om din ekstra løn, når du søger, men vi indhenter i nogle tilfælde også oplysninger fra Skattestyrelsen om din løn. Se mere under spørgsmålet ”Hvordan søger jeg om at få forhøjet mit fribeløb?” nedenfor.

Der kan også i særlige tilfælde være tale om løn tjent uden forudgående ansættelse, for eksempel hvis du er blevet ansat som FADL-vikar på grund af COVID-19-beredskabet.

Hvordan søger jeg om at få forhøjet mit fribeløb?

Du skal selv søge om at få forhøjet dit fribeløb i forbindelse med din deltagelse i samfundskritiske funktioner under COVID-19.

Fristen for at søge var 1. januar 2024

På ansøgningsskemaet skal du oplyse, hvor meget du har tjent ekstra – se eventuelt mere under spørgsmålet ”Hvordan ved jeg, om jeg er berettiget til at få det forhøjede fribeløb?” på højere oppe på denne side.

Du skal sende det udfyldte skema og din dokumentation til styrelsen via Digital Post. Det fremgår af skemaet, hvilken dokumentation du skal vedlægge.

Du skal blandt andet sende skriftlig dokumentation for, at beløbet er tjent i forbindelse med deltagelse i arbejde i tilknytning til COVID-19-beredskabet. Dokumentationen kan for eksempel være ansættelseskontrakt, brev, erklæring eller lignende fra din arbejdsgiver eller faglige organisation (for eksempel FADL) om, at du har udført ekstra assistance i forbindelse med COVID-19-beredskabet. Hvis du er ansat i sundhedssektoren, kan du for eksempel også sende din egen redegørelse for, hvordan dit ekstraarbejde er relateret til COVID-19-beredskabet.