Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Sidste måned med mulighed for ekstra lån var juni 2021. Du skal senest godkende din låneplan for 2021 den 15. december 2021, eller inden du afslutter din uddannelse.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har ad flere omgange gjort det muligt for elever og studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser at optage ekstra SU-lån og slutlån som følge af COVID-19-situationen. Senest er muligheden blevet udvidet til også at omfatte maj og juni 2021, så den nu gælder for perioderne fra marts til august 2020 og fra november 2020 til juni 2021.

For at kunne få det ekstra lån, skal du i minSU have søgt det almindelige SU-lån/slutlån inden for de almindelige tidsfrister, der gælder for perioden fra januar til juni 2021.

Udbetaling sker, når du har godkendt din låneplan i minSU

For at få det ekstra lån udbetalt, skal du udfylde og godkende din låneplan i minSU inden for de almindelige tidsfrister.

Det er altid vigtigt, at du overvejer, hvor meget du reelt har brug for at låne. Du kan læse mere om konsekvenser ved SU-lån her.

 • Du har allerede søgt almindeligt SU-lån/slutlån:
  Du skal ikke søge det ekstra lån separat, hvis du allerede har søgt SU-lån/slutlån for perioden januar til juni 2021. Har du søgt SU-lån/slutlån for perioden januar til juni 2021, har du tidligere modtaget en støttemeddelelse i e-Boks, og du skal logge ind i minSU og udfylde og godkende din låneplan for at få lånet udbetalt.

  Du kan fra tirsdag den 4. maj 2021 logge på minSU og godkende din låneplan med det ekstra lån for maj og juni 2021. Godkender du din låneplan senest mandag den 10. maj 2021 klokken 17:00, forventer vi, at du vil få det ekstra lån for maj 2021 udbetalt mandag den 17. maj marts 2021.

  Du vil få det ekstra lån for juni 2021 udbetalt i slutningen af maj sammen med din SU og almindelige SU-lån eller dit almindelige slutlån for juni. Du vil også modtage en støttemeddelelse med det forhøjede lån for maj og juni 2021.

  Vær opmærksom på, at du konkret skal godkende din SU-låneplan for at få det ekstra slutlån udbetalt. SU-låneplanen er på samme side i minSU som din låneplan for slutlån.
 • Du har ikke søgt almindeligt SU-lån/slutlån:
  Du skal søge lån efter de almindelige betingelser:

  Ønsker du SU-lån for 2021, skal du senest have søgt om det i minSU den 5. december 2021, eller inden du afslutter din uddannelse. For at få lånet udbetalt skal du derefter udfylde og godkende din låneplan i minSU. Du skal senest godkende din låneplan for 2021 den 15. december 2021, eller inden du afslutter din uddannelse.

  VIGTIGT vedrørende slutlån: Ønsker du slutlån, skal du søge det inden udgangen af den måned, du ønsker slutlån for. Ønsker du for eksempel slutlån for maj 2021, skal du senest have søgt om det i minSU den 31. maj 2021. Slutlån kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. For at få slutlånet udbetalt skal du derefter udfylde og godkende din låneplan i minSU. Du skal senest godkende din låneplan for 2021 den 15. december 2021, eller inden du afslutter din uddannelse.

  Læs mere om at søge slutlån i minSU.

Du skal altid godkende din låneplan i minSU for at få lånet udbetalt. Det kan du læse mere om nedenfor.

Muligheden for ekstra SU-lån/slutlån gælder også for studerende på videregående og private uddannelser, der er i lønnet praktik i hele eller dele af perioderne fra marts til august 2020 og fra november 2020 til juni 2021. Du skal senest modtage SU eller slutlån i september 2021 efter din praktikperiode for at kunne optage det ekstra lån. 

Se mere under de forskellige spørgsmål og svar herunder:

Hvem kan søge det ekstra SU-lån eller SU-slutlån?

SU-lån: For at være berettiget til at optage ekstra SU-lån, skal du modtage SU – se betingelserne for SU-lån her.

SU-slutlån: For at være berettiget til at optage ekstra SU-slutlån, skal du være studieaktiv på en videregående uddannelse og opfylde betingelserne for SU-slutlån.

For at kunne få det ekstra lån, skal du have søgt det almindelige lån/slutlån inden for tidsfristerne. Du søger i minSU.

Hvor meget kan jeg låne ekstra i SU-lån eller SU-slutlån i forhold til COVID-19? - Opdateret 4/5-2021

Hvis du får SU, får du mulighed for at optage SU-lån for op til 6.468 kr. pr. måned ud over SU-stipendium og den eksisterende mulighed for SU-lån i perioden fra januar til juni 2021. Det svarer til, at du i alt kan få udbetalt op til 9.702 kr. pr. måned som almindeligt SU-lån i de nævnte måneder. I perioden marts til august 2020 samt november og december 2020 var udvidelsen op til 6.388 kr. pr. måned, og du kunne derfor få udbetalt op til 9.582 kr. pr. måned.

Udvidelsen gælder også for studerende på videregående uddannelser, der modtager SU-slutlån. Slutlånet udvides i perioden januar til juni 2021 derfor fra 8.344 kr. pr. måned til 14.812 kr. pr. måned. I perioden fra marts til august 2020 samt november og december 2020 blev slutlånet udvidet fra 8.241 kr. pr. måned til 14.629 kr. pr. måned.

Det er altid vigtigt, at du overvejer, hvor meget du reelt har brug for at låne. Du kan læse mere om konsekvenser ved SU-lån her.

Hvordan får jeg ekstra SU-lån i forhold til COVID-19? - Opdateret 4/5-2021

Du skal modtage SU i perioden januar til juni 2021 for at have ret til SU-lån i samme periode. Læs mere om at søge SU-lån i minSU.

Du skal søge om SU-lån efter de almindelige betingelser. Ønsker du SU-lån for 2021, skal du senest have søgt om det i minSU den 5. december 2021, eller inden du afslutter din uddannelse.

Har du allerede søgt om SU-lån for perioden januar til juni 2021, eller modtager du allerede SU-lån for disse måneder, skal du ikke søge igen, da du automatisk får tildelt den forhøjede lånemulighed.

Udbetaling, når du har godkendt din låneplan i minSU

Når du har søgt lån i minSU, får du en støttemeddelelse i e-Boks. Du skal derefter logge ind i minSU og udfylde og godkende din låneplan, før du får lånet udbetalt.

Du skal senest godkende din låneplan for 2021 den 15. december 2021, eller inden du afslutter din uddannelse.

Læs mere om betingelser for SU-lån.

Hvis du er i tvivl, om du vil have dele af eller hele det ekstra lån udbetalt, anbefaler vi dig, at du i første omgang søger om lånet, men ikke godkender din låneplan.

Hvordan får jeg ekstra SU-slutlån i forhold til COVID-19? - Opdateret 4/5-2021

Du skal have søgt slutlån inden for de almindelige tidsfrister for at få ekstra slutlån. Slutlån kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. Ønsker du for eksempel slutlån for maj 2021, skal du senest søge i minSU den 31. maj 2021.

Godkend udbetaling af dit slutlån – du skal bruge SU-låneplanen i minSU

Når du har søgt slutlån i minSU, får du en støttemeddelelse i e-Boks. Du skal derefter logge ind i minSU og udfylde og godkende din låneplan, før du får lånet udbetalt.

Du skal senest godkende din låneplan for 2021 den 15. december 2021, eller inden du afslutter din uddannelse.

Vær opmærksom på, at du konkret skal godkende din SU-låneplan for at få det ekstra slutlån udbetalt. SU-låneplanen er på samme side i minSU som din låneplan for slutlån ('Ret din SU' > 'Godkend låneplan').

Kan jeg betale mit ekstra SU-lån eller SU-slutlån tilbage med det samme, hvis jeg fortryder?

Ja, du kan betale lånet tilbage til Udbetaling Danmark. Se mere på borger.dk/studiegæld.

Hvornår bliver mit ekstra SU-lån/SU-slutlån udbetalt?

Vi udbetaler dit lån cirka en uge efter, du har godkendt din låneplan.

Skal jeg være opsagt fra mit studiejob for at være berettiget til det ekstra SU-lån/SU-slutlån?

Nej, du skal opfylde de almindelige betingelser for SU-lån og betingelser for SU-slutlån.

Kan jeg få det ekstra SU-lån/SU-slutlån, hvis jeg er i lønnet praktik? Opdateret 22/6-2021

Studerende, der er i lønnet praktik i hele eller dele af perioderne fra marts til august 2020 og fra november 2020 til juni 2021 som led i deres videregående uddannelse, er omfattet af muligheden for at optage ekstra SU-lån eller slutlån. Det gælder for eksempel pædagogstuderende og andre, der er i lønnet praktik i deres uddannelse.

Du kan optage det ekstra lån, når din lønnede praktikperiode er afsluttet, og du igen modtager SU eller slutlån. Har du allerede søgt om SU-lån/slutlån, vil du automatisk blive tildelt det ekstra lån i den første måned med SU eller slutlån efter din praktikperiode. Det vil du kunne se på din støttemeddelelse. Du skal godkende din låneplan i minSU for at få det ekstra lån udbetalt. Du kan godkende låneplanen i den måned, hvor du igen modtager SU eller slutlån. Se også længere oppe på denne side for information om, hvornår du senest skal godkende din låneplan.

Du skal være opmærksom på, at når din praktikperiode er slut, skal du senest modtage SU eller slutlån i september 2021 for at kunne optage det ekstra lån. Begynder du at modtage SU eller slutlån i oktober 2021 eller senere efter endt praktikperiode, er du ikke omfattet af muligheden for at tage det ekstra lån.

For at kunne få det ekstra SU-lån, skal du opfylde de almindelige betingelser for SU-lån, i månederne efter den lønnede praktikperiode.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har ad flere omgange gjort det muligt for elever og studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser at optage ekstra SU-lån og slutlån som følge af COVID-19-situationen. Senest er muligheden blevet udvidet til også at omfatte maj og juni 2021, så den nu gælder for perioderne fra marts til august 2020 og fra november 2020 til juni 2021.

For at kunne få det ekstra lån, skal du i minSU have søgt det almindelige SU-lån/slutlån inden for de almindelige tidsfrister, der gælder for perioden fra januar til juni 2021.