Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Regeringen og et flertal af Folketingets partier har den 15. juni 2020 indgået aftale om, at der gives skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til personer, som var helt eller delvist offentligt forsørgede ved en offentlig indkomstoverførsel i april 2020. Engangstilskuddet administreres af ATP og gives således blandt andet til studerende, der modtog SU-stipendium eller handicaptillæg/forsørgetillæg sammen med slutlån for april 2020. 

Læs mere om engangstilskuddet på borger.dk her.

Hvem kan få engangstilskuddet?

Du skal have modtaget SU-stipendium eller handicaptillæg/forsørgetillæg sammen med slutlån for april 2020 for at være berettiget til engangstilskuddet. Du kan i minSU se, om du fik udbetalt SU eller slutlån for april måned. Har du spørgsmål til udbetalingen af SU eller slutlån, skal du kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted.

Hvornår får jeg udbetalt engangstilskuddet?

Det er ATP, der står for at udbetale engangstilskuddet. Har du fået SU eller handicaptillæg/forsørgetillæg sammen med slutlån for april 2020, vil ATP automatisk udbetale tilskuddet til dig i løbet af oktober 2020. Du skal ikke gøre noget. Tilskuddet udbetales til din NemKonto. 

ATP udbetaler pengene i tilfældig rækkefølge i løbet af oktober. Har du ikke fået tilskuddet udbetalt senest 1. november, kan du søge om at få det udbetalt. Læs mere om engangstilskuddet på borger.dk her.

Skal jeg betale skat af engangstilskuddet?

Nej. Tilskuddet er skattefrit, og du skal derfor ikke oplyse det i din forskudsopgørelse. Tilskuddet tæller ikke med i dit årsfribeløb for 2020 og har derfor ikke betydning for din SU.