Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Studieaktivitetskontrol for 2020 er afsluttet.

Nedenfor kan du læse mere om COVID-19 og studieaktivitet.

Hvordan skal jeg forholde mig til kravene om studieaktivitet?

Vi forudsætter, at du er studieaktiv hjemmefra i det omfang, det er muligt. SU-udbetalingerne fortsætter derfor uændret.

Studerende på videregående uddannelser

Den halvårlige studieaktivitetskontrol for studerende på en videregående uddannelse bliver afviklet som normalt fra slutningen af september 2020. Er du startet på din uddannelse den 1. juli 2016 eller senere, vil vi kontrollere, om du er mere end 6 måneder (svarende til 30 ECTS) forsinket i din uddannelse. Er du mere end 6 måneder forsinket, vil du modtage et partshøringsbrev fra styrelsen.

Jeg har modtaget et brev om min studieaktivitet. Hvordan skal jeg forholde mig?

Er du startet på din videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere, må du højst være 6 måneder (svarende til 30 ECTS) forsinket i din uddannelse. Vi kontrollerer din studieaktivitet ved at sammenholde det antal ECTS, du har opnået i din uddannelse, med dit forbrug af SU-klip i uddannelsen. Er du mere end 6 måneder forsinket, opfylder du ikke kravene til studieaktivitet, og du vil modtage et brev fra styrelsen.

Har du modtaget et brev fra styrelsen om din studieaktivitet, og mener du, at der er fejl i opgørelsen, skal du følge vejledningen i brevet og kontakte studieadministration eller SU-kontoret på dit uddannelsessted.

Jeg er blevet forsinket i min videregående uddannelse på grund af sygdom og har fået brev om min studieaktivitet. Jeg vil søge tillæg af klip, men kan slet ikke/først om lang tid få en lægetid. Hvad gør jeg?

Er du blevet forsinket i din videregående uddannelse, fordi du har været syg, kan du søge om tillæg af SU-klip. For at kunne få tillæg af klip er det en betingelse, at der er indtrådt en faktisk forsinkelse i din uddannelse, og at forsinkelsen kan opgøres i tid. Læs mere om tillæg af SU-klip.

Du kan søge om tillæg af klip i minSU, hvor du får en kvitteringsside, som du skal sende til SU-kontoret på dit uddannelsessted. Du skal vedlægge lægefaglig dokumentation for din sygdom samt din egen redegørelse for, hvordan sygdommen har forsinket dig i din uddannelse.

Hvis du på grund af COVID-19-tiltagene først om lang tid eller slet ikke kan få en tid hos din praktiserende læge, hospital, psykiater eller lignende, opfordrer vi dig til at sende din ansøgning til dit uddannelsessted alligevel. Når du sender ansøgningen til dit uddannelsessted, skal du skrive, at du på grund af COVID-19-tiltagene er forhindret i at få en tid hos din læge/hospital/psykiater, og du skal så vidt muligt vedlægge dokumentation for den tid du har fået, eller at du ikke kan få en tid på nuværende tidspunkt.