Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læs om COVID-19 og SU i udlandet herunder.

Hvordan skal jeg forholde mig til kravene om studieaktivitet og forsinkelse, når jeg læser en videregående uddannelse i udlandet?

Dokumentation for studieaktivitet

Du skal fortsætte med at indsende den halvårlige studiedokumentation.

Hvis dit uddannelsessted er blevet lukket på grund af Corona-virus, eller du er taget hjem til Danmark på grund af Corona-virus, og du derfor ikke har mulighed for at få stemplet og underskrevet din studiedokumentation af uddannelsesstedet, skal du selv udfylde blanketten til studiedokumentation, som du finder her på su.dk og skrive under på tro og love, at du følger studiet planmæssigt.

Hvis der er tale om dokumentation for, at du har afsluttet uddannelsen, skal du også i dette tilfælde selv udfylde blanketten og skrive under på tro og love, at du har afsluttet uddannelsen. I dette tilfælde skal vi bede dig om, at få dit uddannelsessted til at underskrive blanketten for, at du har afsluttet din uddannelse, når uddannelsesstedet igen er åbnet.

Studerende på videregående uddannelser i udlandet

Hvis du bliver forsinket i din videregående uddannelse som følge af COVID-19-situationen, kan du søge om tillæg af SU-klip til ramme og støttetid. Der vil dog altid være tale om en konkret afgørelse i forhold til den enkelte SU-ansøger, hvor du skal kunne godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem COVID 19-situationen og din forsinkelse.

Jeg er rejst hjem til mine forældre i Danmark, da mit uddannelsessted i udlandet er lukket. Får det betydning for min SU-sats?

Hvis du er rejst hjem fra din uddannelse i udlandet på grund af COVID-19 og derfor har flyttet din adresse hjem til dine forældre, vil du som udgangspunkt modtage hjemmeboende SU. Du vil så modtage en støttemeddelelse i din e-Boks om, at din SU-sats er ændret til hjemmeboende. Hvis du mener, at du fortsat har ret til udeboendesats, efter du midlertidigt er vendt hjem på grund af COVID-19, skal du hurtigst muligt kontakte enten Udlandsenheden eller dit danske uddannelsessted:

Kontakt Udlandsenheden - hvis du får SU til en hel uddannelse på en udenlandsk uddannelsesinstitution

Kontakt dit danske uddannelsessted - hvis du er på studieophold i udlandet.