Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har ad flere omgange gjort det muligt for studerende på videregående og private uddannelser, der står uden flere SU-klip eller slutlån, en udvidet mulighed for at tage slutlån. Senest er muligheden blevet udvidet, så de studerende i alt kan tage op til 14 måneders ekstra slutlån.

Fristen for at søge om de op til 14 måneder ekstra med slutlån var den 30. september 2021. Du kan derfor ikke længere søge om at få udvidet din periode med slutlån.

Har du fået udvidet din periode med slutlån, skal du godkende en låneplan i minSU for at få lånet udbetalt. Læs mere under spørgsmålet "Hvornår skal jeg senest søge de ekstra måneder med slutlån?"

Kan jeg benytte den udvidede mulighed for slutlån i flere måneder? - Opdateret 4/5-2021

Du kan bruge den udvidede mulighed for slutlån i op til 14 måneder, hvis du:

  • har modtaget SU-klip eller slutlån i mindst én måned i din igangværende videregående eller private uddannelse

og senest pr. juni 2021:

  • har brugt alle måneder med slutlån i din uddannelse eller
  • har brugt alle SU-klip i din uddannelse og endnu ikke opfylder de almindelige betingelser for at modtage slutlån, fordi du har mere end 12/24 måneder tilbage af din uddannelse.

Du kan kun få udvidet din periode med slutlån på baggrund af måneder, hvor du er indskrevet på og gennemgår en videregående eller privat uddannelse. Du skal også fortsat være indskrevet på og gennemgå din videregående eller private uddannelse i de måneder, hvor du ønsker at tage slutlånet.

Vi anbefaler, at du læser om tilbagebetaling af lån og konsekvenserne ved at tage SU-lån.

Hvor mange måneders slutlån kan jeg tage i forbindelse med COVID-19? - Opdateret 4/5-2021

Her kan du læse om, hvor mange måneder du kan få udvidet din periode med slutlån med, hvis du opfylder betingelserne for en udvidelse – se spørgsmålet "Kan jeg benytte den udvidede mulighed for slutlån i flere måneder?" herover.

Du kan tage op til 14 måneder mere med slutlån i forbindelse med COVID-19. Du kan kun få udvidet din periode med slutlån på baggrund af måneder, hvor du er indskrevet på og gennemgår en videregående eller privat uddannelse. Du skal også fortsat være indskrevet på og gennemgå din videregående eller private uddannelse i de måneder, hvor du ønsker at tage slutlånet.

For at finde ud af, hvor mange måneders slutlån du kan tage, skal du tælle, hvor mange måneder du har modtaget SU-klip og/eller slutlån i perioderne fra marts 2020 til august 2020 og fra november 2020 til juni 2021. Antallet af måneder med SU-klip og/eller slutlån skal du trække fra 14, hvis du er indskrevet på og gennemgår en videregående eller privat uddannelse i hele perioden. I minSU kan du se, hvor mange måneder du har modtaget SU-klip og/eller slutlån. Har du tidligere fået udvidet din periode med slutlån i forbindelse med COVID-19, skal du dog ikke tælle disse måneders slutlån med, men du kan maksimalt få udvidet din periode med slutlån med op til 14 måneder.

Har du slet ikke modtaget SU-klip eller slutlån i de 14 måneder, kan du tage 14 måneders slutlån, hvis du er indskrevet på og gennemgår en videregående eller privat uddannelse i hele perioden.

Har du modtaget SU-klip eller slutlån i én måned – for eksempel i marts 2020, men ikke i perioderne fra april til august 2020 og november 2020 til april 2021 – kan du tage 11 måneders slutlån (hvis du er indskrevet på og gennemgår en videregående eller privat uddannelse i hele perioden).

Det er altid vigtigt, at du overvejer, hvor meget du reelt har brug for at låne. Du kan læse mere om konsekvenser ved SU-lån her.

I oversigten kan du se, hvor mange måneder du kan få udvidet din periode med slutlån med, hvis du er indskrevet på og gennemgår en videregående eller privat uddannelse i hele perioden:

Antallet af måneder med SU-klip eller slutlån i perioderne fra marts til august 2020 og fra november 2020 til juni 2021

Perioden med slutlån kan udvides med
0 måneder med SU-klip eller slutlån 14 måneder
1 måned med SU-klip eller slutlån 13 måneder
2 måneder med SU-klip og/eller slutlån 12 måneder
3 måneder med SU-klip og/eller slutlån 11 måneder
4 måneder med SU-klip og/eller slutlån 10 måneder
5 måneder med SU-klip og/eller slutlån 9 måneder
6 måneder med SU-klip og/eller slutlån 8 måneder
7 måneder med SU-klip og/eller slutlån 7 måneder
8 måneder med SU-klip og/eller slutlån 6 måneder
9 måneder med SU-klip og/eller slutlån 5 måneder
10 måneder med SU-klip og/eller slutlån 4 måneder
11 måneder med SU-klip og/eller slutlån 3 måneder
12 måneder med SU-klip og/eller slutlån 2 måneder
13 måneder med SU-klip og/eller slutlån 1 måned
14 måneder med SU-klip og/eller slutlån 0 måneder

 

Hvordan søger jeg de ekstra måneders slutlån? - Opdateret 1/10-2021

Fristen for at søge om de op til 14 måneder ekstra med slutlån var den 30. september 2021. Du kan derfor ikke længere søge om at få udvidet din periode med slutlån.

Hvornår skal jeg senest søge de ekstra måneder med slutlån? - Opdateret 1/10-2021

Fristen for at søge om de op til 14 måneder ekstra med slutlån var den 30. september 2021. Du kan derfor ikke længere søge om at få udvidet din periode med slutlån.

Godkend udbetaling af dit slutlån

Har du ret til og søgt om at få udvidet din periode med slutlån senest den 30. september 2021, får du en støttemeddelelse i e-Boks, når din ansøgning er blevet behandlet. Du skal derefter logge ind i minSU og udfylde og godkende din låneplan, før du får lånet udbetalt.

Du skal senest godkende din låneplan for 2021 den 15. december 2021, eller inden du afslutter din uddannelse.

Jeg har tidligere fået udvidet min periode med slutlån i forbindelse med COVID-19. Kan jeg søge om en ny udvidelse, når ordningen nu omfatter 14 måneder? - Opdateret 4/5-2021

Ja, det kan du. Har du tidligere fået udvidet din periode med slutlån med op til 12 måneder i forbindelse med COVID-19, kan du få en yderligere udvidelse på op til 2 måneders slutlån, hvis du fortsat opfylder betingelserne. Du kan maksimalt få udvidet din periode med slutlån med op til 14 måneder.

Du skal udfylde et nyt ansøgningsskema, som du finder under spørgsmålet "Hvordan søger jeg de ekstra måneders slutlån? på denne side".

Se også spørgsmålene "Kan jeg benytte den udvidede mulighed for slutlån i flere måneder?" og "Hvor mange måneders slutlån kan jeg tage i forbindelse med COVID-19?"på denne side.

Hvornår bliver mit slutlån udbetalt?

Vi udbetaler dit slutlån cirka en uge efter, du har godkendt din låneplan. Slutlånet udbetales som normalt med en slutlånsrate pr. måned.

Jeg har brugt alle SU-klip i min igangværende uddannelse, som jeg afslutter om mere end 12/24 måneder. Kan jeg alligevel få slutlån? - Opdateret 4/5-2021

Ja, hvis du har modtaget SU-klip eller slutlån i mindst én måned i din igangværende uddannelse og senest pr. juni 2021 har brugt alle SU-klip i uddannelsen, kan du få udbetalt slutlån i op til 14 måneder, hvis du stadig er i gang med din uddannelse. Du kan få udbetalt de op til 14 måneders slutlån, selvom du har mere end 12/24 måneder tilbage af din uddannelse, som er de almindelige regler for slutlån.

Se også spørgsmålet "Hvor mange måneders slutlån kan jeg tage i forbindelse med COVID-19?" på denne side.

Jeg har brugt alle SU-klip i min igangværende uddannelse, men ikke taget slutlån, fordi jeg har mere end 12/24 måneder tilbage af min uddannelse. Hvis jeg tager slutlån nu, kan jeg så tage slutlån senere? - Opdateret 4/5-2021

Ja, det kan du.

Du har mulighed for at tage slutlån i op til 14 måneder i forbindelse med COVID-19, hvis du har modtaget SU-klip i mindst én måned i din uddannelse og brugt alle dine SU-klip i uddannelsen. Du kan få udbetalt de op til 14 måneders slutlån, selvom du har mere end 12/24 måneder tilbage af din uddannelse, som er de almindelige regler for slutlån.

De op til 14 måneders slutlån bliver lagt oveni den periode med slutlån, du har ret til efter de almindelige regler for slutlån. Det betyder, at du i alt får mulighed for at modtage slutlån i op til 38 måneder, hvis du har haft SU-klip svarende til din uddannelses normerede studietid. Har du haft SU-klip til uddannelsens normerede studietid med et tillæg på 12 SU-klip, får du i alt mulighed for at modtage slutlån i op til 26 måneder.

Se også spørgsmålet "Hvor mange måneders slutlån kan jeg tage i forbindelse med COVID-19?" på denne side.

Jeg er forsørger – kan jeg få forsørgerlån og/eller forsørgertillæg sammen med mit slutlån i den udvidede periode?

Hvis du er forsørger og opfylder betingelserne for at modtage supplerende lån til forsørgere og/eller forsørgertillæg kan du også modtage det sammen med dit slutlån i den udvidede periode.

Når du er blevet tildelt dit slutlån og har fået en støttemeddelelse i e-Boks, kan du søge om forsørgerlån og/eller forsørgertillæg i minSU.

Jeg har modtaget handicaptillæg i min igangværende uddannelse – kan jeg også få handicaptillæg sammen med mit slutlån i den udvidede periode?

Ja, det kan du, hvis du opfylder betingelserne for at modtage handicaptillæg.

Når du er blevet tildelt dit slutlån og har fået en støttemeddelelse i e-Boks, skal du søge om handicaptillæg på ny i minSU.

Hvis du er bevilliget varigt handicaptillæg og har fået udbetalt handicaptillæg inden for de sidste 12 måneder, vil du automatisk være godkendt til handicaptillæg i den udvidede periode. Du skal derfor ikke vedlægge ny lægefaglig dokumentation i din ansøgning. Hvis du er bevilliget midlertidigt handicaptillæg og har mere end 3 måneder tilbage med handicaptillæg, skal du kontakte styrelsen for at få godkendt dit handicaptillæg igen.

Hvis det er mere end 12 måneder siden, du sidst har modtaget handicaptillæg, skal vi vurdere din ansøgning igen. Du skal derfor vedlægge ny lægefaglig dokumentation. Du kan læse mere om, hvordan vi vurderer ansøgninger om handicaptillæg.

Hvis du oplever problemer med din ansøgning om handicaptillæg i minSU, skal du kontakte handicapenheden via Digital Post. Find vejledning til Digital Post her.