Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Det er dit eget ansvar at:

 • søge SU
 • søge SU-lån og godkende din låneplan, hvis du ønsker SU-lån
 • læse betingelserne for at få SU
 • sørge for at få MitID, så du har adgang til minSU
 • overholde tidsfristen for at søge SU
 • give fuldmagt, hvis en anden end dig selv skal tage sig af din SU-sag
 • holde øje med hvor meget du må tjene (dit fribeløb), mens du får SU - hvis du har tjent for meget, kan du fravælge SU inden den 15. i måneden før. På den måde kan du måske undgå at betale SU tilbage
 • oplyse hvis der sker ændringer i dine SU-forhold. Du har oplysningspligt, og du bekræfter under strafansvar, at oplysningerne er korrekte, når du søger SU
 • din adresse altid er korrekt registreret i folkeregisteret, jævnfør CPR-reglerne
 • oplyse særlige bopælsforhold, hvis du er på kostskole, skolehjem eller lignende og i nogle tilfælde, hvis du er på studieophold i udlandet
 • kunne dokumentere at du faktisk er udeboende, hvis du modtager udeboendesats (til ungdomsuddannelse / til videregående uddannelse)
 • holde øje med at du ikke modtager en form for anden offentlig støtte, der udelukker SU - og give besked, hvis det er tilfældet
 • give besked hvis du stopper eller skifter uddannelse – du giver besked til en SU-medarbejder på dit (tidligere) uddannelsessted. Husk, at du altid skal søge SU og eventuelt SU-lån i minSU på ny, hvis du skifter uddannelse og/eller uddannelsessted, eller hvis du forlænger din uddannelse - uanset om det er på samme eller et nyt uddannelsessted.
 • søge om at få ændret din SU, hvis dine forældres indkomst ændrer sig - på grund af for eksempel arbejdsløshed eller langvarig sygdom
 • sørge for, at den konto, du ønsker at modtage din SU på, er registreret som din NemKonto
 • giver Skattestyrelsen besked, hvis der sker ændringer i din indkomst eller dit fradrag, for eksempel hvis du får erhvervsarbejde, mens du læser – lav selv ændringerne i Skattestyrelsens TastSelvBorger