Handicaptillæg: hent din journal fra sundhed.dk

Når du søger handicaptillæg, kan du selv hente din journal på sundhed.dk og gemme den på din computer. Herefter kan du sende den til styrelsen

Gå til www.sundhed.dk

Klik på "Log på" - log på med MitID.

Billede af log på på sundhed.dk

Når du er logget på, kommer du til dit overblik. Her finder du Sundhedsjournalen, hvor du kan hente forskellige journaler. Klik på 'Journal fra sygehus', 'Laboratioesvar' eller 'Mine konsultationer' (afhængig af, hvor du har været tilknyttet i forbindelse med den funktionsnedsættelse, du søger på baggrund af):

Billede af sundhedsportalen

Klik på notatet fra det sted / forløb, hvor du har fået stillet din diagnose eller er i behandling for din funktionsnedsættelse:

Find notaterne på sundhed.dk

Rul ned i bunden af notaterne og klik på 'Udskriv alle notater':

Billede af udskriv på sundhed.dk

Der kommer nu et nyt vindue frem på din skærm. Her skal du trykke på "Udskriv" - hvis du trykker på "Download", risikerer du, at en fejl opstår, når du forsøger at uploade filen sammen med din ansøgning om handicaptillæg.

Billede af udskriv på sundhed.dk

Dette åbner et nyt vindue, det kan se forskelligt ud fra computer til computer. Det kan se ud som nedenfor, hvor du skal vælge ”Gem som PDF” i højre side. Her efter klikker du på gem.

Billede af gem som PDF på sundhed.dk

Du gemmer på din computer ved at vælge et sted, som du kan huske og trykker på gem:

Billede af at udpege sted fil skal gemmes fra sundhed.dk

Send oplysninger til styrelsen via borger.dk:

Du kan sende oplysninger til styrelsen via borger.dk:

  • Log på Borger.dk med MitID ved at trykke på Digital Post øverst
  • Vælg Skriv ny besked øverst i venstre hjørne
  • Vælg myndighed (statslige myndigheder)
  • Vælg Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  • Vælg kategori, Handicaptillæg
  • Når du har skrevet din besked og vedhæftet filerne, klik ”Send”

Du kan uploade op til 50 MB pr. mail.